Výplatní známky s portrétem presidenta Antonína Novotného

16. září 2011 v 20:46 | Pavel Lukavský |  Filatelie
Smyslem této práce je základní informace k rozlišení výplatní známky s portrétem presidenta Antonína Novotného Pof. 1091X, zvané jako 1. vydání, od známky Pof. 1091 standardní známka, nebo také řidčeji, 2. vydání. A také, od známek vydaných dříve se stejným námětem, ale v odlišných barvách. Jedná se konkretně o známku pod katalogovým číslem Pof. 999B - President Antonín Novotný 30 haléřů, vydané v barvě modré.
Ještě, než se budu věnovat důkladnému rozboru, je potřeba poukázat na ostatní známky se shodným námětem, ale odlišným nominále, případně tištěné na jiných tiskařských strojích a jinou perforací.
Tabulka, pro základní orientaci:


999A 30 h modrá a odstíny modré HZ 11 3/4 (TF 2x 100) náklad 161,712 mil. kusů
1000A 60 h červená a odstíny až karmínová HZ 11 3/4 (TF 2x 100) náklad 146,41 mil. kusů

999B 30 h modrá a odstíny modré ŘZ 12 1/2 (TF 50 + 100) náklad 85,5 mil. kusů
1000B 60 h červená a odstíny až karmínová ŘZ 12 1/2 (TF 50 + 100) náklad 47,52 mil. kusů

1091 30 h fialová ŘZ 12 1/2 (TF 50 + 100) náklad celkem
1091x 30 h modrofialová až fialová ŘZ 12 1/2 (TF 50 + 100) 0,5 mil. kusů


Postupujeme li přísně chronologicky, objevíme paradox, který je spíše úsměvný - chybotisk známky 1091x byl vytištěn dříve, než známka sama, ale za socialismu bylo možné vše. To je v mém článku jediný pošklebek. Jinak, čistě vědecky shrnuji fakta
.

Datum vydání známek pod katalogovými čísly 999 a 1000 je 18.6. 1958. Prameny uvádějí, že sběratelé je dostávali v novinkové službě výrazně později. Viz článek Františka Žampacha a Františka Dvořáčka v časopisu Merkur Revue z roku.../musím dohledat/

Na tento článek reaguje Zdeněk Fritz a to celkem nevyhraněně, neboť, nám pocit, že přesnější informace jsou popsány v literatuře .... viz" jeho vlastní článek "Ofsetem k vítězství ocelotisku", jestli mne paměť neklame. Psáno pro zpravodaj SSČSZ. Ale i tady si nejdřív musím ověřit fakta.
Dnes, z nedostatku jiných relevantních údajů se musíme spolehnout na údaj, že vzhledem k tomu, že Wifag, jako modernější a výkonnější tiskařský stroj měl sloužit tisku technicky a výrazově náročnějších známek. A starší, i když renovovaný stroj Stickney pocházející z poloviny třicátých let, měl sloužit k "hrubé práci". Tedy, rozuměno, k tisku výplatních známek. Proto i já si dovolím tvrdit, že základní řadou jsou známky tištěné v Bratislavě, na rotačce Stickney a z důvodů nedodržení termínů a případně kvalitativních parametrů/občas na aukcích vyskytující se výrazné výrobní vady/byla výroba zadána i pražské tiskárně. Dostupné informace uvádí přesun rotačky do Bratislavy již kolem roku 1952 se všemi obtížemi s tím spojené.

Zde, pokusím se nastínit svůj laický názor, bylo potřeba nejdříve vyrobit novou moletu obou hodnot a namoletovat celý tiskový válec pro Wifag...V tomto okamžiku dochází ke změně obrazu známky hodnoty 60 haléřů. Viz obr. 4... známky s hřebenovou perforací hodnoty 60 h, mají odlišně vymoletovaný hodnotový údaj. Ale zpět k tisku známek v Bratislavě. V tomto okamžiku je potřeba uvést několik a to podstatných údajů.

Při jejich uvádění se budu držet vžitého katalogového značení a uvedu počet kusů celkově vytištěných známek. Teď pouze na rotačce Stickney v Bratislavě ...999B - 85,5 mil. kusů a 1000B 47,52 mil. kusů (údaj Pofis 2006), plus 1091 a 1091X v celkovém počtu 0,5 milionů kusů... Ve srovnání s výše uvedeným počtem vytištěných známek, se jedná vcelku o zanedbatelný údaj. Dále je potřeba zdůraznit, období, do kterého spadá tisk tohoto chybotisku. Ladislav Novotný uvádí období konce roku 1958. tento údaj a následné informace o zjištění v běžném provozu -- 29.5. 1959 a později. Bohužel si nedokáži odvodit, zda důvodem pro rozhodnutí o vydání známky ve fialové barvě / 1091 / bylo až objevení v poštovním provozu, nebo samotné zastavení tisku a vzhledem k nestandardní barvě známky. Každopádně, je faktem, že tiskový válec v době tisku vykazoval již značné opotřebení a v následujících měsících byl nahrazen válcem nově namoletovaným. A s tímto novým válcem proběhl i tisk známky 1091 v řádu do 0,5 mil. Mým soukromým názorem, že i přes značnou variabilitu barev u této emise, vznikla nedokonalým umytím zásobníku na barvu a smícháním s modré a zbytku červené barvy a postupným slábnutím tohoto nově vzniklého odstínu.. (v literatuře se uvádí od fialové, po modrofialovou barvu) -- bohužel, tento údaj pro identifikaci chybotisku 1091x naprosto nepostačuje.

Pro identifikaci je základním údajem použitý papír známky (jeho chemické vlastnosti) a lep známky. Nejdříve lep chybotisku 1091X neboli /prvního vydání/. Lep je barvy žlutavé, výraznými pruhy a je ho naneseno ve srovnání se standart ní známkou podstatně více. Pod lampou známka září jasně červeně s rumělkovým odstínem.

Pro srovnání, známka standart ní 1091 /z prosince - 7.12.1959/ pod lampou se mění fialová barva na temně karmínovou. Lep této známky je výrazně světlejší s rozpoznatelným mřížkováním.. / v souvislostmi s raženými známkami, se musíme spoléhat na další identifikační znaky.. a to výrazné opotřebení původního válce, nejzřetelněji viditelného na zakončení číslice 3 v hodnotovém údaji. Na rozdíl od tisku známky 1091 z nového válce, kde je celkově lepší podání barvy a hodnotový údaj 30 h je viditelně silnější / baculatější a to i včetně písmene h.

Dalším údajem, ke kterému přihlížíme, je rozměr obrazu známky / tedy od rámečku po rámeček/. Údaje se drobně lišší, ale pro informaci, pracujme s rozměrem známky chybotisku 1091x vodorovný rozměr známky je pod 18,5 mm a svislý kolísá mezi 22,9 až 23 mm. Kdežto u známky 1091 je rozměr 18,7 x 23 mm. Domnívám se, že tyto rozdíly jsou způsobeny různým sesycháním odlišných papírů použitých k tisku / papír se při tisku na rotačce Stickney vlhčil/... osobní názor. Domnívám se, že vyrobená moleta z matrice sloužila k výrobě více tiskových válců a nedokáži přesně odhadnout do které doby se válec používal, případně jak dlouho se známka tiskla, neboť na rozdíl od rotačky Wifag na okrajích známkových chybí datum tisku a orientujeme se spíše podle dat denních razítek na upotřebených známkách/ známka nemohla být tištěna později, než ji pošťák znehodnotil.

Je potřeba uvést, i doložená místa s použitím těchto známek. nejdříve údaj Ladislava Novotného: cituji "Chybotisky X999/1 (myšleno dnešní označení 1091x) byly upotřebené zjištěny hlavně v září 1959 na Ostravsku a v červnu na Karlovarsku. Pozdější literatura udává podstatně přesnější lokaci : Červený Kostelec, Doubravice, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdlant nad Ostravicí, Karlovy Vary, Komárov u Hořovic, Kostelec nad Orlicí, Kunčice p. O., Luhačovice, Ostrava, Praha, Přerov,Staré Hamry, Solnice, Strašice,Stráž pod Ralskem, Týnec nad Sázavou. Zbývá se zmínit o poštovním použití.. Poto že, zejména dekorativní celistvosti s násobnou frankaturou jsou velmi dobře prodejné, viz celistvost z pošty Solnice dražená v minulých letech. Takže se celistvosti se známkami 1091x se staly cílem padělání ke škodě sběratelů.

Na závěr jen dvě připomínky.. Při nákupu známek do sbírky jsem zakoupil čtyřblok vykazující znaky chybotisku a pocházející s jistoto téměř 100% z novinkové služby..Otázka je na místě. Je možné, aby chybotisk byl přidělen jako známka 1091 /druhé vydání/ nic netušícím sběratelům? .. zatím nemám odpověď. Dále, v katalogu Pofis je uveden údaj a to i cenový záznam u známky 1091x znehodnocení chybotisku válečkovým razítkem. V roce 1990, s poznámkou, pro obchodní účely. Zatím jsem tyto známky neviděl, ale jsem u tohoto faktu nanejvýš skeptický. Ale, pokud vezmeme v úvahu fakt, že neražené známky "kdesi" leželi ve skladě třicet let a v roce 1990 byly opatřeny válečkovým razítkem. A všeobecně se vědělo, že jsou na trhu žádané a v podobných případech se našly cesty jak otevřít zadní vrátka. Nechám na vás co si o tom pomyslíte a na vysvětlení osob, kteří mají co k tomu říct. Doporučení, zvýšená obezřetnost a ověření znalce.

 


Komentáře

1 filatelista filatelista | E-mail | 17. září 2011 v 7:55 | Reagovat

Pro doplnění, článek ještě nemá definitivní "tvář".. hledám ještě nějaké informace..
Teď přidávám jednu zcela zásadní..
Ptal jsem se v článku,jak dlouho ještě běžel tisk známek Pof. 1091 ..
odpověď, která se mi dostala.. právě tato známka měla být definiteivně poslední, která se na staré "Sticknyovce" tiskla..  po demonáži v roce 1960 byl stroj předán do KLDR. ;-)

2 filatelista filatelista | E-mail | 17. září 2011 v 7:57 | Reagovat

Asi správnější pojmenování stroje je "Stickneyka"..abych si nezlomil jazyk.

3 Doga Doga | E-mail | 17. září 2011 v 12:38 | Reagovat

Odkazy na literaturu:

Ing. Kulda, Vl. Babák: Zkoušky tisku na strojích pro tisk známek WIFAG – Filatelie 7/1995 str.1 – 3
M. Vondřich: Z Jindřišské ulice do Holešovic – Filatelie 5/2005 str. 30
R. Fischer: Ofsetem k vítězství ocelotisku – Zpravodaj č. 2/2005 – citace poznámky 6) ze str. 40
P.M.: Nové značky na okrajích listů čs. známek – Filatelie ročník 1967 str. – VII – přehledu.
Ing. Kulda: Stroje pro tisk čs. poštovních známek – kapitoly o specializaci. Filatelie 8/1994 str.264 – 266

4 ruža z Moravy ruža z Moravy | E-mail | Web | 18. září 2011 v 18:25 | Reagovat

Tak na tento článek upozorním kamarádku, ta sbírá známky, hlavně české-československé- jak to mám vlastně napsat, no? :-(

5 filatelista filatelista | E-mail | 18. září 2011 v 18:37 | Reagovat

[4]: děkuji.. upozornit samozřejmě můžete..Jen ještě není úplně hotový.. našel jsem spousty zajímavých informací.. a teď.. tedy v nejbližších dnech článek musím trochu doplnit.. je to tak trochu detektivka..:-)

Toto.. jsou samozřejmě Československé známky.. přesněji nová měna.. Od roku 1953 ...(1. července) do 31.12. 1992..
to dělení je samo o sobě zajímavé..

ale vše tak nějak postupně..

6 filatelista filatelista | E-mail | 18. září 2011 v 18:41 | Reagovat

Ale, napadá mne jedna drobnost.. o tiskařských stojích se toho ví a to obecně, velmi málo.. a vše kolem výroby, ale i třídění, zpracování pošty.. je velmi zajímavé.. snad někdy ..

7 ClarkOceaf ClarkOceaf | E-mail | Web | 11. září 2017 v 14:53 | Reagovat

health insurance for the unemployed  <a href=https://www.clippings.me/darvocet>can you buy darvocet online</a>  doctors book of home remedies

8 RobertNem RobertNem | E-mail | Web | 16. března 2018 v 17:37 | Reagovat

best medicine for post nasal drip cough  <a href=http://tramadol.forumcrea.com>tramadol.forumcrea.com</a>  drug mart ashland ohio

9 RobertNem RobertNem | E-mail | Web | 17. března 2018 v 19:27 | Reagovat

drug test for opiates  <a href=http://modafinil.forums-free.com>modafinil.forums-free.com</a>  lewis drug brookings sd

10 RobertNem RobertNem | E-mail | Web | 18. března 2018 v 14:30 | Reagovat

western new england university pharmacy  <a href=http://stilnox.forumup.be>stilnox.forumup.be</a>  methodist healthcare ministries jobs

11 ElliottClulp ElliottClulp | E-mail | Web | 29. dubna 2018 v 1:16 | Reagovat

how to clean out system for drug test  http://adipex.uniterre.com/  career in sports medicine

12 ElliottClulp ElliottClulp | E-mail | Web | 30. dubna 2018 v 5:24 | Reagovat

internal medicine vs general practice  http://www.jefaismonsite.fr/alprazolam/  what is the best tablet for kids

13 ElliottClulp ElliottClulp | E-mail | Web | 6. května 2018 v 8:48 | Reagovat

best diet pills for women 2013  http://zolpidem.xooit.be/index.php  tablet with dvd drive

14 ElliottClulp ElliottClulp | E-mail | Web | 7. května 2018 v 21:31 | Reagovat

weight loss pill commercial  http://www.bricksite.com/contrave  canada health care system

15 StephenBat StephenBat | E-mail | 8. září 2018 v 7:47 | Reagovat

best medicine for chest congestion  https://reductil.alloforum.com/  where can you get plan b pills

16 StephenBat StephenBat | E-mail | 9. září 2018 v 5:05 | Reagovat

concordia university wisconsin pharmacy  https://www.smore.com/ewxsy-buy-qsymia-online-no-prescription  samsung tablet 7.7 price

17 StephenBat StephenBat | E-mail | 9. září 2018 v 10:41 | Reagovat

doctor p big boss download  http://www.bloghotel.org/stilnox  nexus 7 tablet vs kindle fire

18 StephenBat StephenBat | E-mail | 10. září 2018 v 14:36 | Reagovat

barbie newborn baby doctor  https://www.smore.com/ewxsy-buy-qsymia-online-no-prescription  order ventolin no prescription

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama