Kynšperk nad Ohří / Königsberg an der Eger a já...

13. ledna 2012 v 14:58 | Pavel Lukavský |  Z cest..

Kynšperk nad Ohří / Königsberg an der Eger a já...

Jelikož a protože, jsem rodák z tohoto báječného městečka a nedá mi, abych na svém blogu nenapsal o místě mého rodiště několik vět. Našel jsem / za pomoci přátel, jeden článek odkazující na mé rodiště. S laskavým svolením autora přetiskuji../ Tímto děkuji ....Pavel Lukavský

Jedná se o osobní vzpomínky, přes malou nepřesnost, velmi dojemné.Kynšperk - město mého srdce

Jako externista mám příležitost pro ČRO Plzeň natáčet pořad s názvem "U vás doma". Vždy vyjedu do nějakého města nebo vesnice a společně s místními osobnostmi, pamětníky a nejrůznějšími nadšenci pro kulturu, sport a jiné zájmy, natočím půlhodinový pořad, který by měl vystihnout atmosféru a zajímavosti daného místa. Tahle práce mne baví a jsem rád, že jsem se kvůli ní musel nejen naučit na počítači stříhat zvuk, ale přirozenou cestou se i seznamovat s historií našich obcí. Nedávno jsem se vydal do Kynšperka nad Ohří a jako jinde, i zde prožil pěkný den. Jenže přece jen, tady mi na struny mého života pěkně zabrnkaly emoce. Proto sedám opět k počítači, neotevírám však střihový program, ale obyčejný Word, abych se ke Kynšperku ještě jednou vrátil.
Zatímco tedy premiéra pořadu "U Vás doma: Kynšperk" poběží na ČRO Plzeň ve středu 26. 1. 2011 v 18.00 hodin (dále je pak možné vyhledat pořad v archivu rozhlasu) a bude obsahovat rozhovor se starostou a pamětníky, tento článek vyjde týž den ráno a bude obsahovat jen mé vlastní dojmy, díky kterým se mi vybavila řada vzpomínek a s nimi řada postřehů z dětství, kdy děda třeba jen tak bezděky něco pronesl, aniž bych tehdy tušil, že se ve mně tyhle věty otevřou až v dospělosti. Dohromady ale mají pořad i článek jedno společné. Vytvářel jsem je s velikou láskou ke Kynšperku nad Ohří. Ne, že bych jiné pořady a jiné články nedělal rád. Ale když člověk navštíví místo, kde žili jeho prarodiče, kde se seznámili jeho rodiče a kde třeba jako kluk spadl z kašny na hlavu - "následky" jsou doživotní.
Toho dne pršelo a na zemi se tvořila kluzavka. Do Kynšperka jsem dorazil dopoledne. Jsem tady sice každým rokem na hřbitově, ale dále do města jsem nezajel několik let. Za ten čas mnohé domy prokoukly a nejvíce prokouklo historické náměstí Míru v jádru starého Kynšperka. Ulicí Maxima Gorkého vyjedu k náměstí, minu dům s č. p. 13, kde před desetiletími žili babička s dědečkem, tělem mi projede napětí vzpomínek, minu také samotné náměstí a zaparkuji před nádherně rekonstruovaným Panským domem, který z dětství pamatuji jako omšelou budovu. Dnes je tu sídlo radnice. Přijetí je srdečně. Vítá mne starosta pan Svoboda a pamětníci paní Paláčková, pan Roubínek a paní Fréharová, která pro tuto příležitost upekla buchty. Než zapnu mikrofon, dvě sním
Kynšperk nádraží.
Dohodneme se, že se rozdělíme a každého si půjčím na hodinku. S paní Paláčkovou zajedeme autem na vlakové nádraží do Dolních Pochlovic, dnešního předměstí Kynšperka. Vypráví mi o historii nádraží, kterým první vlak prosvištěl už 19. září 1870. Projdeme Pochlovice, až se přiblížíme k proslulé dřevěné lávce přes Ohři. Pod námi rozvodněná řeka, kterou hladí studený vítr, my jsme ale v závětří dřeveného zastřešení. Paní Paláčková zavzpomíná, jak se sem tajně chodívalo na rande. Prohlížím si trámoví a obdivuji pevnost a stabilitu dlouhé lávky, kterou uprostřed nepodpírá žádný pilíř. Jen systém konstrukce místních truhlářů drží tuhle stavbu nad vodou už od roku 1947.
Dřevěná lávka.

Za ten čas musela být svědkem mnoha láskou rozbušených srdcí. Tu se mi vybaví dávné vyprávění maminky, že sem chodila na rande s mým tátou. Možná tady, při pohledu na labutě, které si také dnes bezstarostně pod lávkou probíraly na vlnkách Ohře peří, poprvé maminka uvěřila tomu, že v Uhlákově se dá zůstat. Do Kynšperka přišla jako mladičká učitelka na umístěnku až z půvabných Orlických hor. Její maminka byla ze sokolovských dolů a všeho toho průmyslu kolem zřejmě v šoku, když nazvala tenhle region Uhlákovem. Maminka si nedovedla představit, že se tady dá žít déle než rok a plánovala návrat. A pak potká u Bílé Labutě, čímž teď nemyslím labuť zpod lávky, ale hospodu v Kynšperku, mého tátu. Prý mu to seklo, měl moderní kalhoty, sportovní tip. A hlavně se do ní hned zamiloval, pročež se vsadil s kamarády o lahev vína, že se do konce roku ožení. Sázku vyhrál. Brali se den před Silvestrem. A najednou se stal Uhlákov maminčiným celoživotním domovem. "Takže tady někde, v tomto překrásném místě u lávky, začala má maminka milovat Sokolovsko!" Za lávkou už člověk vidí na vršek, na kterém leží starý Kynšperk. U Evangelického kostela jsme začali natáčet další část pořadu s paní Fréharovou. Zatímco mi líčila zajímavosti o krásné stavbě, viděl jsem se, jak kolem kostela vestoje projíždím na dědově starém, velkém, černém kole, nohu šikmo pod štanglí, jinak bych jako malej capart na šlapky nedosáhl. I ulicí k židovskému hřbitovu mne tyhle vzpomínky provázejí. A jako bych slyšel dědův hlas: "Mé první kolo jsem dostal v sedmnácti a ty bys ho chtěl už v deseti!" - Jako vždy kladl děda Štěpán důraz na šetrnost. Jeho vyprávění o tom, že jich sedm spalo v jedné místnosti, že museli šetřit, zatímco u nás doma se plýtvá, mne nechávalo klidným. Dnes jsem rád, že jsem nezapomněl, co všechno mi tím děda chtěl říct. Byl šetrný, ale ne lakomý. Jeho věta: "Neumíš si vážit krejcaru!" - Byla varováním před tím, že by si někdy člověk mohl začít nevážit toho, jak se mu vede dobře. V životě mne nepotkalo to, co dědu, že mávnutím ruky přišel o hotel, ale vím, že stát se může vše a život se musí brát takový, jaký je.


Kašna.

Když mne průvodkyně Kynšperkem přivedla na náměstí Míru a vyprávěla o kašně se svatým Floriánem, vybavil se mi obraz, jak jsme o prázdninách na kašně sedávali s kynšperskými kluky. Kašna byla prázdná, nohy jsme měli dovnitř, když tu jsem se převážil dozadu a z více než metru spadl na hranu schodu pod kašnou, do kterého jsem narazil temenem hlavy. Ztratil jsem dočasně sluch, jen mi v hlavě silně a dlouze pískalo. Z nedalekého domu v Gorkého ulici přiběhla babička Pavla. Byla to elegantní dáma s velikou přecitlivostí vkládanou do strachu o všechny blízké. Když nešťastná přistoupila ke kašně, pod kterou jsem v hloučku dětí ležel, chytla se za hlavu a vykřikla: "Richárdku!" - Načež omdlela! Takže jsem se musel zmátožit, vstát a probouzet babičku: "To nic babičko, já se jen praštil do hlavy!"
Z náměstí Míru procházíme Gorkého ulicí a já se zmíním, že za těmi okny bylo pianino, na které děda hrával za doprovodu houslí, na které zase hrála babička. Paní Fréharová řekne, že ví. Jsem velmi překvapen, že po více než dvaceti letech pamatuje nejenom obyvatele tohoto domu, ale i to, kde v tomto domě měli pianino. Jejich opravdovým hudebním kouskem byl Montiho čardáš. Ačkoliv jsem sám hudbě aktivně nepodlehl, rezonance Montiho čardáše v podání dědy a babičky byla ve mně tak silná, že dnes na housle po babičce i na pianino po dědečkovi hraje jejich pravnučka, která je nikdy nepoznala, ale které jsem mnohokrát vyprávěl o kynšperském čardáši.

Umění být šťastným a vytvářet atmosféru pohody byla vlastnost babičky. Děda byl pragmatičtější, povahově pedant na pořádek, z čehož někdy pramenila nervozita. Babičku však nesmírně miloval a dohromady byli nádherný pár. Jako dítě jsem moc nevnímal, že mají za sebou nelehkou část života, kdy jednoho dne přišli o všechno. Dnes, když někdo přijde o majetek, často neví, jak dál. Děda s babičkou přišli o Hotel Langer v Darkově, který tak pracně budovali a spláceli. A když ho splatili - šup, byl pryč. A na nic si nikdy nestěžovali. Byly to silné osobnosti. Pamatuji si, jak jsem se jednou, bylo mi asi patnáct, dědy zeptal: "Jaké to bylo, dědo, když se z tebe - hoteliéra, přes noc stal bezdomovec?" - Děda mi bez emocí klidně odvětil: "Pamatuj si, Richarde, že vzít ti mohou všechno, tedy až na dvě věci! Ruce a mozek!" - Ani nevíš dědečku, kolikrát jsem si v dospělosti tuhle větu opakoval.
Gorkého ulice.
Když z Kynšperka po válce odsunuli Němce, přicházeli sem lidé odjinud. Babička s dědou byli bez střechy nad hlavou a využili tak možnosti přestěhování právě sem. Prý si i mohli vybrat, které bydlení po Němcích zaberou. Děda mi vyprávěl, že odmítl byty s nábytkem, peřinami, nádobím a mnohými starožitnostmi. Vybrali si byt prázdný. Ptal jsem se: "Proč?" - Děda tichým klidným hlasem odpověděl: "Vím sám, jaké to je přijít o všechno. Nedokázal bych užívat věcí, které patří jiným." Než jsme s milou průvodkyní prošli Gorkého ulicí, abychom se přiblížili katolickému baroknímu kostelu, měl jsem pocit, že tady někde stále děda s babičkou jsou. Když po tolika letech na ně paní Fréharová vzpomene, znamená to, že v myslích místních neumřeli. Měl jsem z toho velikánkou radost. Vzpomněl jsem si hned na počátek devadesátých let, když se můj táta v Ostravě soudil o navrácení hotelu a soudce opovržlivým hlasem pronesl: "Co byste chtěl, vždyť se jmenujete Langer, což je německé jméno!" - Uvědomil jsem si, že člověk může projít mnohými křivdami, ale sám musí být se sebou vyrovnaný a snažit se křivdy jiným nepáchat. Pak na něj budou lidé rádi vzpomínat.
Děda měl německou národnost, babička českou. Bylo to smíšené manželství, na které se konfiskační dekrety nevztahovaly, ale z nějakého důvodu, asi jak to brali šmahem, vzali v šestačtyřicátém hotel také jim. Než se stačili pořádně odvolat, přišel osmačtyřicátý, takže nešlo dělat vůbec nic. Věřím, že národnost není zločin. A až dnes, s pochopením všech souvislostí, uznávám dědečkovu statečnost. Nikdy se proti ničemu neprovinil, v hotelu se přes zákaz mluvilo za války česky, a když se mu v roce 1941 narodil syn, podotýkám v roce, kdy Hitler vítězil na všech frontách, nedal mu po sobě národnost německou, ale po matce českou, což mluví za vše.
Když přišel o hotel, vařil jako uznávaný kuchař v Grandhotelu PUPP v Karlových Varech. Poosmačtyřicátém musel přejít do briketárny na Sokolovsku. Nikdy v životě si ale nestěžoval. Možná za tím byla silná víra v Boha. Já byl vychován jako nevěřící, ale skrze dědečka chovám hlubokou úctu k církevním památkám a říkám si, že věřící lidé jsou přeci jen v životě odolnější. Děda svou lásku k Bohu projevoval péčí o katolický kostel. Pamatuji si ho, jak zdarma natíral okapy kostela. Dávno byl na penzi a balancoval na vysokém žebříku, opřen o kostelní zdi. Tuze se přátelil s panem farářem.
Paní Fréharová mne vede do kostela a líčí historii jeho pamětihodností. Pak se otočí k vzácnému památkovému betlému a řekne: "Ten pomáhal každé vánoce velmi pracně stavět váš dědeček." - Pak se otočí k varhanám: "Na ty hrával váš dědeček!" - Když tu se paní správcová kostela doví, že jsem vnuk Štěpána Langera, což ji rozradostní: "To je neuvěřitelné, váš dědeček byl milionovej člověk, takovej, co se dneska už nerodí, měli jsme ho moc rádi!" Měl jsem slzu v oku a připadalo mi, že tady děda musel včera být, jak jinak by dokázali tak živě na něj vzpomínat.
Další rozhovory a vyprávění natočím podle plánu a vydám se domů, abych vše sestříhal. Výsledný pořad se nese v duchu pátrání po historii Kynšperka. Samozřejmě mi nedalo nezmínit se o Montiho čardáši, dědečkovi a babičce, ale jinak jsem emoce docela ustál. A pak, když pořad v rozhlase odevzdám, místo abych přemýšlel o dalším natáčení, stále se v mysli vracím do Kynšperka. Musím tedy sednout a napsat tento článek. A najednou se mi zjeví děda a jeho krejcar, babička a její schopnost z ničeho udělat pohodu. A dojde mi, že jejich život nebyl obyčejným, že to byli příkladní lidé, kteří rány osudu přijali bez hekání a to dokonce tak, že si každý myslel, jak jsou šťastní, že se jim nikdy nic zlého nestalo. A snad to je to, čemu se říká opravdový život.
Převzato z
http://www.revue-richard.cz/kynsperk.htm
 


Komentáře

Zobrazit vše (1199)
Zobrazit starší komentáře

1101 marissafg69 marissafg69 | E-mail | Web | 18. června 2018 v 15:11 | Reagovat

My unheard of web outline:
http://lewis.w.telrock.org

1102 Carlajeoca Carlajeoca | E-mail | Web | 21. června 2018 v 3:08 | Reagovat

<a href="http://ocalic.eu/where-to-buy-ambien-online/">Where to Buy Ambien Online?</a>

1103 Stephenphive Stephenphive | E-mail | 21. června 2018 v 21:44 | Reagovat

Замена ( Аналог) ламинину, это AminoBoosters ( AminoPure) 1 в 1, но дешевле в 4 раза и выпускается Только на знаменитом  Экстракте YТE.
В 1 капсуле 400 - 420 мг, а  в ламинине 200.  Мир узнал о Ламинине в 2011 году, когда его начали выпускать на норвежском экстракте YТЕ из инкубированного оплодотворенного куриного яйца,  который  создал д-р Эскеланд. Ламинин творил чудеса в восстановлении здоровья там, где медицина ничего не может сделать априори. Название продукта не важно. Главное, что Восстановление ( не лечение) дает именно Экстракт YТE, его количество в 1 капсуле. Это почти панацея, настолько хорош экстракт. Можно не верить, но факты есть факты. И отзывы в интернете говорят об этом. Главный минус Ламинина -  Дорого, так как для получения эффекта пить надо МНОГО. А заработать хотя бы $200 в МЛМ Laminine LPGN могут немногие.  Пришло время более дешевого и эффективного Aminoboosters ( AminoPure) на том же сырье, тоже д-р Эскеланд, та же технология. И заработок без обяз. ежемесячных покупок, без копейки затрат, без приглашений,  на пассиве с 1-го шага доступен любому. Это партнерка.
Консультации по скайпу evg7773
Подробно на сайте http://1541.ru

Analogue of Laminine AminoPure (AminoBoosters) are 4 times more affordable as Laminine by LPGN. To learn in Russian how to earn money in this projekt ( not mlm) and how to get a product at a price 4 times cheaper than Laminine, contact me on skype evg7773 http://1541.ru
English Buy http://1541.ru/rz1.html

Only for USA in Russian Analogue of Laminine AminoBoosters (aminopure) are 4 times more affordable as Laminine by LPGN http://1541.ru/rz1.html

1104 franceski16 franceski16 | E-mail | Web | 22. června 2018 v 5:17 | Reagovat

Stared fashionable contract:
http://elsie.projects.telrock.org

1105 madgepl2 madgepl2 | E-mail | Web | 24. června 2018 v 0:42 | Reagovat

Proposal attendant moved:
http://isabelle.web.telrock.net

1106 hollieiz69 hollieiz69 | E-mail | Web | 25. června 2018 v 10:57 | Reagovat

Stared unusual project:
http://clarence.forum.telrock.net

1107 DudleySwers DudleySwers | E-mail | Web | 26. června 2018 v 0:33 | Reagovat

<a href="http://gawston.eu/i-ordered-alprazolam-online/">I ordered Alprazolam online</a>

1108 ClaraHut ClaraHut | E-mail | Web | 26. června 2018 v 0:33 | Reagovat

<a href="http://convexx.eu/where-to-buy-xanax-online/">Where to Buy Xanax Online?</a>

1109 adelinekt2 adelinekt2 | E-mail | Web | 26. června 2018 v 18:49 | Reagovat

New lodgings bellhop for concoct:
http://hillary.w.telrock.org

1110 williamug16 williamug16 | E-mail | Web | 28. června 2018 v 3:23 | Reagovat

New lodgings after for beetle out:
http://luisa.forum.telrock.net

1111 katelyncw1 katelyncw1 | E-mail | Web | 28. června 2018 v 20:51 | Reagovat

My novel folio
http://bbw.party.erolove.top/?entry-nicole
porn tube snorts long high def porn videos blonde trube porn wierd women porn free annmarie porn vid

1112 cynthiaxv16 cynthiaxv16 | E-mail | Web | 30. června 2018 v 0:23 | Reagovat

Further domestic stage as beetle out:
http://tara.web1.telrock.net

1113 hdfapasy hdfapasy | E-mail | Web | 1. července 2018 v 18:17 | Reagovat

tadalafil citrate <a href="http://cialisovnnc.com/">generic cialis online</a> cheap cialis <a href="http://cialisovnnc.com/">cialis no prescription</a>

1114 WilliamSaw WilliamSaw | E-mail | Web | 1. července 2018 v 22:56 | Reagovat

<a href="http://niezaleznie.eu/where-to-buy-valium-online/">Where to Buy Valium Online?</a>

1115 TammyorieX TammyorieX | E-mail | Web | 2. července 2018 v 22:32 | Reagovat

<a href="http://ocalic.eu/buy-generic-ambien-online/">Buy Generic Ambien Online</a>

1116 DannyHex DannyHex | E-mail | Web | 3. července 2018 v 23:06 | Reagovat

<a href="http://infuture.eu/where-to-buy-ativan-online/">Where to Buy Ativan Online?</a>

1117 Terrynof Terrynof | E-mail | Web | 4. července 2018 v 11:04 | Reagovat
1118 MatthewSmity MatthewSmity | E-mail | Web | 4. července 2018 v 20:47 | Reagovat

<a href=http://lineremont.ru/>ремонт новой квартиры</a> - ремонт квартир под цены, ремонт квартир отзывы

1119 Stevenplaib Stevenplaib | E-mail | Web | 5. července 2018 v 5:51 | Reagovat

<a href=https://www.phone-location.net/mestopolozheniye-cheloveka>Узнать местоположение человека по мобильному телефону</a> - Как найти андройд онлайн, Найти абонента телефона онлайн на карте

1120 Carlosvinty Carlosvinty | E-mail | Web | 5. července 2018 v 7:02 | Reagovat

<a href=https://eurodocs.cc/>визы и паспорта ес</a> - получение паспорта ес, паспорт id карта.

1121 ValeriaGlany ValeriaGlany | E-mail | Web | 5. července 2018 v 11:11 | Reagovat
1122 georgettehj11 georgettehj11 | E-mail | Web | 6. července 2018 v 3:32 | Reagovat

Stared different prepare:
http://carly.go.telrock.net

1123 Hectortot Hectortot | E-mail | Web | 6. července 2018 v 15:12 | Reagovat
1124 mumOnect mumOnect | E-mail | Web | 7. července 2018 v 2:13 | Reagovat

tadalafil citrate <a href="http://besiktasboschservis.com/">tadalafil</a> buy cialis without prescription <a href="http://besiktasboschservis.com/">online cialis</a>

1125 Robertkeelt Robertkeelt | E-mail | Web | 7. července 2018 v 19:09 | Reagovat
1126 JesseItami JesseItami | E-mail | Web | 9. července 2018 v 11:13 | Reagovat

Pick an invitation with a contemporary color arrangement.Last but not the least, fashionable hand bags would enhance your glamour and will complement your festive look.The airflow of these cotton filters is also usually greater than a stock paper filter, so you end up trading a bit of engine protection for increased oxygen.Come the year end and it is the time to party and celebrate.It may seem old fashioned to some if you are wearing laddered stockings but the trend has been picking up since 2008.“Xintiandi shows that continuous protection is not necessarily in conflict with development, <a href=http://www.cheapoutletnfljerseys.us.com/>Cheap Jerseys China</a>, if developers care enough and know how to convert historical and cultural fortunes into economic resources,” he says. 27 (Xinhua)  South Korea's Defense Ministry said Monday that a Lotte Group unit possessing a golf course, where the U.<a href=http://www.cheapoutletnfljerseys.us.com/>Cheap Jerseys From China</a>. These numbers are, without a doubt rather staggering.<a href=http://www.cheapoutletnfljerseys.us.com/>Cheap NFL Jerseys From China</a>.A cold air intake usually uses a cone filter which is not enclosed, allowing it to draw air from all sides.C. This couldn t be attributed to luck alone.UBS economist Wang Tao expects more of the impact from the ongoing clean air campaign to come in December and the first quarter of 2018, which along with a softening of infrastructure investment amid tighter local government financing rules and other supplyside structure reforms, should dampen GDP growth to 6.<br>Visit my site:http://www.cheapoutletnfljerseys.us.com/

1127 MartinNom MartinNom | E-mail | Web | 9. července 2018 v 14:20 | Reagovat
1128 Francisaxown Francisaxown | E-mail | Web | 10. července 2018 v 14:08 | Reagovat

The airflow of these cotton filters is also usually greater than a stock paper filter, so you end up trading a bit of engine protection for increased oxygen."We are calling on the KRG to act with common sense and to give up its mistaken approach as soon as possible," it added. <a href=http://www.cheapnfljerseysshopwholesale.us.com/>Cheap Jerseys</a>.<a href=http://www.cheapnfljerseysshopwholesale.us.com/>Wholesale Jerseys From China</a>. You may also want to contemplate a farm animal theme or a fun monkey theme for the invite.Zhang Yi, 39 was named best actor for his performance in director Cao Baoping’s “Cock and Bull.Cold air intakes are an inexpensive way to add a little bit more performance and a much more aggressive sound to your compact car. Wu suggests bundling profitable preservation with unprofitable preservation. THAAD is designed to intercept missiles at an altitude of 40150 km. Even grey would also suit your fashion requirements. A very good principle when contemplating this type of cover would be to contemplate what could happen to your fiscal budget if you are all of a sudden not able to earn money? In the event the response is that you will get in considerable difficulties,<a href=http://www.cheapnfljerseysshopwholesale.us.com/>Cheap NFL Jerseys From China</a>, then trauma policy may be a really good plan. Haihun is the ancient name of a very small kingdom in the north of Jiangxi.I m sure you have heard of people who are earning a consistent and significant amount of money through the use of the sports betting services being offered by these companies. Shilajit is full of vital minerals and amino acids improving systemic health, stamina and vigor besides improving the central nervous system to help you achieve erections and perform in bed.<br>Visit my site:http://www.cheapnfljerseysshopwholesale.us.com/

1129 carolexi4 carolexi4 | E-mail | Web | 11. července 2018 v 19:59 | Reagovat

Delivered pictures  
http://twerking.porndairy.in/?patricia
  erotic tarot freesex erotic mobile game adults movies bollywood erotic

1130 jmnNolla jmnNolla | E-mail | Web | 14. července 2018 v 17:53 | Reagovat

generic viagra online pharmacy <a href="http://newviagrakfv.com/#online generic viagra"> online generic viagra</a> buy generic viagra <a href=http://newviagrakfv.com/#online>viagra online</a>

1131 FrancesFlics FrancesFlics | E-mail | Web | 15. července 2018 v 0:09 | Reagovat

<a href=http://qjwgx.us/>http://qjwgx.us/</a> bivySolo

1132 RonaldNug RonaldNug | E-mail | Web | 15. července 2018 v 0:28 | Reagovat

<a href=http://hgvqt.us/>http://hgvqt.us/</a> bivySolo

1133 rubenug11 rubenug11 | E-mail | Web | 16. července 2018 v 21:10 | Reagovat

Sissy tales blog
   images tattoo sex with transgender my first baby boy  
http://sissies.purplesphere.in/?profile.jaylynn
  free personality test online with free results ts girl weekend getaways western cape old men with girls porn sissy lingerie store best anal sex toy for men english to spanish dictionary download action against discrimination

1134 PeterunOli PeterunOli | E-mail | Web | 17. července 2018 v 1:13 | Reagovat

<a href=https://pressuha.ru/release/573675-keratotomiya.html>окулист зрение</a> - офтальмолог прием, методы диагностики зрения

1135 Joycedruro Joycedruro | E-mail | Web | 17. července 2018 v 15:29 | Reagovat

<a href=http://fnkte.us/>http://fnkte.us/</a> bivySolo

1136 fhgcoito fhgcoito | E-mail | Web | 21. července 2018 v 9:22 | Reagovat

cialis pill <a href="http://drcialonlinedkb.com/#">cialis canada</a> cialis sale <a href=http://drcialonlinedkb.com/#>tadalafil 20 mg</a>

1137 PhillipRor PhillipRor | E-mail | Web | 24. července 2018 v 20:25 | Reagovat

<a href=https://www.vzlomvk.net/>программа для   взлома Вконтакте онлайн</a> - взломать страницу    вконтакте за деньги, взлом аккаунта   вк на заказ

1138 nbvNolla nbvNolla | E-mail | Web | 25. července 2018 v 13:44 | Reagovat

viagra price <a href="http://fviagrajjj.com/#">sildenafil 100mg</a> viagra prescription <a href=http://fviagrajjj.com/#>cheap viagra</a>

1139 RobertShoto RobertShoto | E-mail | Web | 31. července 2018 v 21:22 | Reagovat

http://render.ru/user/info.php?user_id=192291

Предоставим Вам декоративные железобетонные ограды что прослужат вам 50 лет а то и более. Все работы готовы сделать самостоятельно без дополнительных переплат и потери времени. Уже после оформления заказа Ваш бетонный паркан будет установлен в вашем доме уже через 10 дней. Без дополнительных плат и не указных ранее платежей, что обсудили - общая стоимость будет той же. Данные предложения гарантирую опытом работы с 2005 года, с этого периода мы только растем благодаря положительным отзывам наших покупателей.

1140 antoinetteli2 antoinetteli2 | E-mail | Web | 4. srpna 2018 v 1:54 | Reagovat

My up to date effect:
http://ian.projects.telrock.org

1141 bfcNOIPT bfcNOIPT | E-mail | Web | 4. srpna 2018 v 21:09 | Reagovat

viagra 50mg <a href="http://www.movietrailershd.org/">viagra tablets</a> order generic viagra <a href="http://www.movietrailershd.org/">viagra generic</a>

1142 chadyv16 chadyv16 | E-mail | Web | 6. srpna 2018 v 2:21 | Reagovat
1143 tessalx16 tessalx16 | E-mail | Web | 7. srpna 2018 v 5:45 | Reagovat

Very recently started untrodden protrude:
http://esther.blogs.telrock.org

1144 Kennethbal Kennethbal | E-mail | Web | 8. srpna 2018 v 16:39 | Reagovat

wh0cd292203 <a href=http://buywellbutrin.us.org/>buy wellbutrin</a>

1145 AaronCoaby AaronCoaby | E-mail | Web | 8. srpna 2018 v 16:40 | Reagovat

wh0cd292203 <a href=http://buylevaquin.us.org/>levaquin 500mg</a>

1146 Stevenplaib Stevenplaib | E-mail | Web | 16. srpna 2018 v 22:58 | Reagovat

<a href=https://www.phone-location.net/>Найти телефон по номеру телефона на карте</a> - Найти абонента телефона онлайн на карте, Узнать местоположение человека по мобильному телефону

1147 theodorecz60 theodorecz60 | E-mail | Web | 17. srpna 2018 v 12:46 | Reagovat

My new website:
http://sexy.cute.pics.erolove.top

1148 Larryswild Larryswild | E-mail | Web | 17. srpna 2018 v 14:56 | Reagovat
1150 Angelodyday Angelodyday | E-mail | 19. srpna 2018 v 18:56 | Reagovat

PTHC FORUM

Choicest CP Shortclip 2018 Not counting from Garnering

http://vvv.unoforum.pro/?0-0

Illustrious files 2000-2017SHOOT Vainglorious Gleaning Choke-full 1201-1500 Files Special showing !!! UNRUFFLED !!!!!

Siberian Mouse Stockpile

Concupiscence representing Modelkids Dvd 1 - 44 Vernissage

Be deficient in in search Anal Series 1 - 25 Fringe benefits showing !!!

https://qil.su/OYaoqM

Jack ketch request on Pic Dvd 1 - 50 Vernissage !!! COMMON !!!!!

1152 ClydeSmoke ClydeSmoke | E-mail | Web | 20. srpna 2018 v 10:25 | Reagovat
1153 doravw60 doravw60 | E-mail | Web | 21. srpna 2018 v 16:08 | Reagovat

New about bellhop for concoct:
http://new.sexy.pics.frontend-stack.top

1155 BrucePoppy BrucePoppy | E-mail | Web | 23. srpna 2018 v 16:17 | Reagovat

It is necessary to <a href=https://essay-zone.com/buy-essay-online/>buy essay now</a> or we will be expelled tomorrow

1156 jeanninejk69 jeanninejk69 | E-mail | Web | 24. srpna 2018 v 5:32 | Reagovat

Modern web invent:
http://king.girls.toptorrents.top

1157 AndrewTop AndrewTop | E-mail | Web | 24. srpna 2018 v 20:31 | Reagovat
1158 Holliehow Holliehow | E-mail | Web | 25. srpna 2018 v 2:22 | Reagovat

Welcome to your next beauty destination!
Founded in 2014 by a female entrepreneur in Dubai with a strong vision that every person is unique and needs his beauty treat to fulfill his ultimate potential, an Art of Beauty Center has become a preferred style destination for both expats and residents in Dubai.
Today, The Art of Beauty Center Dubai is a diverse range of professional`secrets and self-determination of every member of the team to perfection to create your phenomenal visual look and number one feeling.

Site: https://artofbeautycenter.ae/services/
Location: 1017b Al Wasl Road, Umm Suqeim 2, Manara Area, Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 344 4004
Online Booking: https://artofbeautycenter.ae/online-consultation/

1161 RogerCruic RogerCruic | Web | 27. srpna 2018 v 11:13 | Reagovat

Hello friends. My name is John. I like to travel. Travelling is my hobby. Most of all I prefer to travel by air. It's more comfortable, more convenient and far quicker than other methods. On the previous month, I traveled in Paris. Cruise premises more interesting impressions for a long time. I saw many beautiful beaches of the coast. To travel by sea, also is very interesting, exciting but simply marvelous. One of the most thrilling method of travelling is travelling on foot. I usually travel on foot for the purpose of discovering something new or in search of pleasure and adventure. It is very cheap.  If you want to have speed, comfort and pleasure, travelling by train is absolutely for you. http://ledstk.com

1163 Josephrub Josephrub | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 11:03 | Reagovat
1164 Holliehow Holliehow | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 0:31 | Reagovat

Welcome to your next beauty destination!
Founded in 2014 by a female entrepreneur in Dubai with a strong vision that every person is unique and needs his beauty treat to fulfill his ultimate potential, an Art of Beauty Center has become a preferred style destination for both expats and residents in Dubai.
Today, The Art of Beauty Center Dubai is a diverse range of professional`secrets and self-determination of every member of the team to perfection to create your phenomenal visual look and number one feeling.

Site: https://artofbeautycenter.ae/
Location: 1017b Al Wasl Road, Umm Suqeim 2, Manara Area, Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 344 4004
Online Booking: https://artofbeautycenter.ae/online-consultation/

1165 LarryHor LarryHor | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 3:48 | Reagovat
1166 HoracePAync HoracePAync | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 15:14 | Reagovat
1169 Rogerdah Rogerdah | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 19:59 | Reagovat

<a href=https://razleton.com>lurkmore инвестиции</a> - заработок в интернете like, ufg инвестиции

1170 RichardrhynC RichardrhynC | E-mail | Web | 1. září 2018 v 8:15 | Reagovat

Добро пожаловать в GEC Green Energy Coin - это успешный  блокчейн проект, ориентированный на энергетический сектор мировой экономики в области «зеленой энергетики».
GEC GreenEnergyCoin - успешный блокчейн проект, ориентированный на энергетический сектор мировой экономики в области «зеленой энергетики» - производство электроэнергии из возобновляемых
источников энергии.
GEC является продуктом блокчейн технологий инвестиционного класса. Это блокчейн технология, которая используется как передовые финансовые и промышленные технологии для производства и продажи
продукта с высоким спросом.
Такой продукт - это электричество, которое потребляется и продается на рынках стран, которые имеют постоянный дефицит в генерируемой мощности и зависят от его импорта.
GEC - это блокчейн проект, объединяющий инвесторов, которые решили финансировать строительство солнечных энергетических установок (SPP) моделью "crowdfunding" для получения дохода от их
использования.
Децентрализованные и прямые инвестиции в проект GreenEnergyCoin будут реализованы путем покупки токенов GreenEnergyCoin (далее - GEC), созданных на основе блокчейн Ethereum, которые можно было
бы проще обменять на существующих криптобиржах на другую криптовалюту или на деньги. Полную информацию вы найдёте тут:
Сайт проекта: <a href=https://www.greenofekcoin.com>https://www.greenofekcoin.com</a>
YouTube канал: <a href=https://www.youtube.com/channel/UC4vbrd5hSFcJYrK7R_AZ2YA?sub_confirmation=1>https://www.youtube.com/channel/UC4vbrd5hSFcJYrK7R_AZ2YA?sub_confirmation=1</a>
Telegram канал: <a href=https://t.me/joinchat/AAAAAE5ztMy7OP1TBa50ug>https://t.me/joinchat/AAAAAE5ztMy7OP1TBa50ug</a>

1172 Josephloken Josephloken | E-mail | Web | 2. září 2018 v 23:08 | Reagovat
1175 Jacobwouse Jacobwouse | E-mail | Web | 5. září 2018 v 8:26 | Reagovat

台北-中和【均媄醫美診所】─台北微整形、童顏針、玻尿酸最推薦的醫美診所! http://micro-plastic.com/

1176 Keithprumn Keithprumn | E-mail | Web | 5. září 2018 v 11:22 | Reagovat

<a href=http://tonirovki.net/ru/%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA/>тонировка авто в подольске</a> - тонировка фар в подольске, установить колонки.

1177 Michaelvek Michaelvek | E-mail | Web | 6. září 2018 v 9:09 | Reagovat

<a href=http://ttzbc.us/>http://ttzbc.us/</a> bivySolo

1178 WilliamGep WilliamGep | E-mail | Web | 6. září 2018 v 20:38 | Reagovat

<a href=http://zgwhi.us/>http://zgwhi.us/</a> bivySolo

1179 tamikagb16 tamikagb16 | E-mail | Web | 7. září 2018 v 6:50 | Reagovat

Stared different contract:
http://girlfriend.pics.blogporn.in

1180 Frankomisy Frankomisy | E-mail | Web | 7. září 2018 v 13:18 | Reagovat

<a href=http://yiglt.us/>http://yiglt.us/</a> bivySolo

1181 RubinEndof RubinEndof | E-mail | Web | 8. září 2018 v 1:00 | Reagovat

<a href=http://vctqs.us/>http://vctqs.us/</a> bivySolo

1182 Freddieexarm Freddieexarm | E-mail | Web | 9. září 2018 v 3:22 | Reagovat

<a href=http://tlydp.us/>http://tlydp.us/</a> bivySolo

1183 DavidTep DavidTep | E-mail | Web | 11. září 2018 v 2:50 | Reagovat

<a href=http://azfss.us/>http://azfss.us/</a> bivySolo

1184 Brianser Brianser | E-mail | Web | 11. září 2018 v 15:30 | Reagovat

台北-中和【均媄醫美診所】─台北微整形、童顏針、玻尿酸最推薦的醫美診所! http://micro-plastic.com/

1185 GerardClete GerardClete | E-mail | Web | 11. září 2018 v 20:48 | Reagovat
1186 JamesNucky JamesNucky | E-mail | Web | 11. září 2018 v 22:24 | Reagovat

<a href=http://tmirb.us/>http://tmirb.us/</a> bivySolo

1187 sarahrk16 sarahrk16 | E-mail | Web | 12. září 2018 v 21:28 | Reagovat

Right-minded started new project:
http://marisol.go.telrock.net

1188 EugeneFen EugeneFen | E-mail | Web | 13. září 2018 v 15:48 | Reagovat

<a href=https://www.teletracker.org/>hacking telegram</a> - download program + for hacking telegram, tracking telegram

1189 Shawnlyday Shawnlyday | E-mail | Web | 14. září 2018 v 5:22 | Reagovat
1190 Edwardreend Edwardreend | E-mail | Web | Sobota v 23:56 | Reagovat
1191 marioff69 marioff69 | E-mail | Web | Neděle v 0:08 | Reagovat

Proposal page moved:
http://interracial.co.erolove.top

1192 Content Spinning Content Spinning | E-mail | Web | Neděle v 4:47 | Reagovat

Spinner du contenu donne l'opportunité d'optimiser génération de contenus unique de manière aisée. cette méthode consiste à paraphraser du contenu déjà existant, ce qui permet d'avoir un gain de temps efficacement. Il existe plusieurs logiciels et outils de content spinning mais aucun ne permet d’effectuer du texte de haute qualité sans perdre trop de temps. Avec Content-spinning. fr, vous pouvez enfin automatiser la création de vos master-spins !

1194 DaronMom DaronMom | E-mail | Web | Úterý v 5:36 | Reagovat

<a href=https://moneta.im/>сбербанк карта биткоин</a> - обменник биткоин, биткоин рубль обмен

1195 Albertweave Albertweave | E-mail | Web | Úterý v 19:31 | Reagovat

<a href=https://cardswm.com/>карта вебмани как получить</a> - банковская карта вебмани отзывы, предоплаченные карты webmoney.

1196 darrenpv2 darrenpv2 | E-mail | Web | Středa v 20:29 | Reagovat
1197 fayeea11 fayeea11 | E-mail | Web | Včera v 3:19 | Reagovat

Assignment attendant moved:
http://nurse.hot.xxx.besttorrents.top

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama