Kynšperk nad Ohří / Königsberg an der Eger a já...

13. ledna 2012 v 14:58 | Pavel Lukavský |  Z cest..

Kynšperk nad Ohří / Königsberg an der Eger a já...

Jelikož a protože, jsem rodák z tohoto báječného městečka a nedá mi, abych na svém blogu nenapsal o místě mého rodiště několik vět. Našel jsem / za pomoci přátel, jeden článek odkazující na mé rodiště. S laskavým svolením autora přetiskuji../ Tímto děkuji ....Pavel Lukavský

Jedná se o osobní vzpomínky, přes malou nepřesnost, velmi dojemné.Kynšperk - město mého srdce

Jako externista mám příležitost pro ČRO Plzeň natáčet pořad s názvem "U vás doma". Vždy vyjedu do nějakého města nebo vesnice a společně s místními osobnostmi, pamětníky a nejrůznějšími nadšenci pro kulturu, sport a jiné zájmy, natočím půlhodinový pořad, který by měl vystihnout atmosféru a zajímavosti daného místa. Tahle práce mne baví a jsem rád, že jsem se kvůli ní musel nejen naučit na počítači stříhat zvuk, ale přirozenou cestou se i seznamovat s historií našich obcí. Nedávno jsem se vydal do Kynšperka nad Ohří a jako jinde, i zde prožil pěkný den. Jenže přece jen, tady mi na struny mého života pěkně zabrnkaly emoce. Proto sedám opět k počítači, neotevírám však střihový program, ale obyčejný Word, abych se ke Kynšperku ještě jednou vrátil.
Zatímco tedy premiéra pořadu "U Vás doma: Kynšperk" poběží na ČRO Plzeň ve středu 26. 1. 2011 v 18.00 hodin (dále je pak možné vyhledat pořad v archivu rozhlasu) a bude obsahovat rozhovor se starostou a pamětníky, tento článek vyjde týž den ráno a bude obsahovat jen mé vlastní dojmy, díky kterým se mi vybavila řada vzpomínek a s nimi řada postřehů z dětství, kdy děda třeba jen tak bezděky něco pronesl, aniž bych tehdy tušil, že se ve mně tyhle věty otevřou až v dospělosti. Dohromady ale mají pořad i článek jedno společné. Vytvářel jsem je s velikou láskou ke Kynšperku nad Ohří. Ne, že bych jiné pořady a jiné články nedělal rád. Ale když člověk navštíví místo, kde žili jeho prarodiče, kde se seznámili jeho rodiče a kde třeba jako kluk spadl z kašny na hlavu - "následky" jsou doživotní.
Toho dne pršelo a na zemi se tvořila kluzavka. Do Kynšperka jsem dorazil dopoledne. Jsem tady sice každým rokem na hřbitově, ale dále do města jsem nezajel několik let. Za ten čas mnohé domy prokoukly a nejvíce prokouklo historické náměstí Míru v jádru starého Kynšperka. Ulicí Maxima Gorkého vyjedu k náměstí, minu dům s č. p. 13, kde před desetiletími žili babička s dědečkem, tělem mi projede napětí vzpomínek, minu také samotné náměstí a zaparkuji před nádherně rekonstruovaným Panským domem, který z dětství pamatuji jako omšelou budovu. Dnes je tu sídlo radnice. Přijetí je srdečně. Vítá mne starosta pan Svoboda a pamětníci paní Paláčková, pan Roubínek a paní Fréharová, která pro tuto příležitost upekla buchty. Než zapnu mikrofon, dvě sním
Kynšperk nádraží.
Dohodneme se, že se rozdělíme a každého si půjčím na hodinku. S paní Paláčkovou zajedeme autem na vlakové nádraží do Dolních Pochlovic, dnešního předměstí Kynšperka. Vypráví mi o historii nádraží, kterým první vlak prosvištěl už 19. září 1870. Projdeme Pochlovice, až se přiblížíme k proslulé dřevěné lávce přes Ohři. Pod námi rozvodněná řeka, kterou hladí studený vítr, my jsme ale v závětří dřeveného zastřešení. Paní Paláčková zavzpomíná, jak se sem tajně chodívalo na rande. Prohlížím si trámoví a obdivuji pevnost a stabilitu dlouhé lávky, kterou uprostřed nepodpírá žádný pilíř. Jen systém konstrukce místních truhlářů drží tuhle stavbu nad vodou už od roku 1947.
Dřevěná lávka.

Za ten čas musela být svědkem mnoha láskou rozbušených srdcí. Tu se mi vybaví dávné vyprávění maminky, že sem chodila na rande s mým tátou. Možná tady, při pohledu na labutě, které si také dnes bezstarostně pod lávkou probíraly na vlnkách Ohře peří, poprvé maminka uvěřila tomu, že v Uhlákově se dá zůstat. Do Kynšperka přišla jako mladičká učitelka na umístěnku až z půvabných Orlických hor. Její maminka byla ze sokolovských dolů a všeho toho průmyslu kolem zřejmě v šoku, když nazvala tenhle region Uhlákovem. Maminka si nedovedla představit, že se tady dá žít déle než rok a plánovala návrat. A pak potká u Bílé Labutě, čímž teď nemyslím labuť zpod lávky, ale hospodu v Kynšperku, mého tátu. Prý mu to seklo, měl moderní kalhoty, sportovní tip. A hlavně se do ní hned zamiloval, pročež se vsadil s kamarády o lahev vína, že se do konce roku ožení. Sázku vyhrál. Brali se den před Silvestrem. A najednou se stal Uhlákov maminčiným celoživotním domovem. "Takže tady někde, v tomto překrásném místě u lávky, začala má maminka milovat Sokolovsko!" Za lávkou už člověk vidí na vršek, na kterém leží starý Kynšperk. U Evangelického kostela jsme začali natáčet další část pořadu s paní Fréharovou. Zatímco mi líčila zajímavosti o krásné stavbě, viděl jsem se, jak kolem kostela vestoje projíždím na dědově starém, velkém, černém kole, nohu šikmo pod štanglí, jinak bych jako malej capart na šlapky nedosáhl. I ulicí k židovskému hřbitovu mne tyhle vzpomínky provázejí. A jako bych slyšel dědův hlas: "Mé první kolo jsem dostal v sedmnácti a ty bys ho chtěl už v deseti!" - Jako vždy kladl děda Štěpán důraz na šetrnost. Jeho vyprávění o tom, že jich sedm spalo v jedné místnosti, že museli šetřit, zatímco u nás doma se plýtvá, mne nechávalo klidným. Dnes jsem rád, že jsem nezapomněl, co všechno mi tím děda chtěl říct. Byl šetrný, ale ne lakomý. Jeho věta: "Neumíš si vážit krejcaru!" - Byla varováním před tím, že by si někdy člověk mohl začít nevážit toho, jak se mu vede dobře. V životě mne nepotkalo to, co dědu, že mávnutím ruky přišel o hotel, ale vím, že stát se může vše a život se musí brát takový, jaký je.


Kašna.

Když mne průvodkyně Kynšperkem přivedla na náměstí Míru a vyprávěla o kašně se svatým Floriánem, vybavil se mi obraz, jak jsme o prázdninách na kašně sedávali s kynšperskými kluky. Kašna byla prázdná, nohy jsme měli dovnitř, když tu jsem se převážil dozadu a z více než metru spadl na hranu schodu pod kašnou, do kterého jsem narazil temenem hlavy. Ztratil jsem dočasně sluch, jen mi v hlavě silně a dlouze pískalo. Z nedalekého domu v Gorkého ulici přiběhla babička Pavla. Byla to elegantní dáma s velikou přecitlivostí vkládanou do strachu o všechny blízké. Když nešťastná přistoupila ke kašně, pod kterou jsem v hloučku dětí ležel, chytla se za hlavu a vykřikla: "Richárdku!" - Načež omdlela! Takže jsem se musel zmátožit, vstát a probouzet babičku: "To nic babičko, já se jen praštil do hlavy!"
Z náměstí Míru procházíme Gorkého ulicí a já se zmíním, že za těmi okny bylo pianino, na které děda hrával za doprovodu houslí, na které zase hrála babička. Paní Fréharová řekne, že ví. Jsem velmi překvapen, že po více než dvaceti letech pamatuje nejenom obyvatele tohoto domu, ale i to, kde v tomto domě měli pianino. Jejich opravdovým hudebním kouskem byl Montiho čardáš. Ačkoliv jsem sám hudbě aktivně nepodlehl, rezonance Montiho čardáše v podání dědy a babičky byla ve mně tak silná, že dnes na housle po babičce i na pianino po dědečkovi hraje jejich pravnučka, která je nikdy nepoznala, ale které jsem mnohokrát vyprávěl o kynšperském čardáši.

Umění být šťastným a vytvářet atmosféru pohody byla vlastnost babičky. Děda byl pragmatičtější, povahově pedant na pořádek, z čehož někdy pramenila nervozita. Babičku však nesmírně miloval a dohromady byli nádherný pár. Jako dítě jsem moc nevnímal, že mají za sebou nelehkou část života, kdy jednoho dne přišli o všechno. Dnes, když někdo přijde o majetek, často neví, jak dál. Děda s babičkou přišli o Hotel Langer v Darkově, který tak pracně budovali a spláceli. A když ho splatili - šup, byl pryč. A na nic si nikdy nestěžovali. Byly to silné osobnosti. Pamatuji si, jak jsem se jednou, bylo mi asi patnáct, dědy zeptal: "Jaké to bylo, dědo, když se z tebe - hoteliéra, přes noc stal bezdomovec?" - Děda mi bez emocí klidně odvětil: "Pamatuj si, Richarde, že vzít ti mohou všechno, tedy až na dvě věci! Ruce a mozek!" - Ani nevíš dědečku, kolikrát jsem si v dospělosti tuhle větu opakoval.
Gorkého ulice.
Když z Kynšperka po válce odsunuli Němce, přicházeli sem lidé odjinud. Babička s dědou byli bez střechy nad hlavou a využili tak možnosti přestěhování právě sem. Prý si i mohli vybrat, které bydlení po Němcích zaberou. Děda mi vyprávěl, že odmítl byty s nábytkem, peřinami, nádobím a mnohými starožitnostmi. Vybrali si byt prázdný. Ptal jsem se: "Proč?" - Děda tichým klidným hlasem odpověděl: "Vím sám, jaké to je přijít o všechno. Nedokázal bych užívat věcí, které patří jiným." Než jsme s milou průvodkyní prošli Gorkého ulicí, abychom se přiblížili katolickému baroknímu kostelu, měl jsem pocit, že tady někde stále děda s babičkou jsou. Když po tolika letech na ně paní Fréharová vzpomene, znamená to, že v myslích místních neumřeli. Měl jsem z toho velikánkou radost. Vzpomněl jsem si hned na počátek devadesátých let, když se můj táta v Ostravě soudil o navrácení hotelu a soudce opovržlivým hlasem pronesl: "Co byste chtěl, vždyť se jmenujete Langer, což je německé jméno!" - Uvědomil jsem si, že člověk může projít mnohými křivdami, ale sám musí být se sebou vyrovnaný a snažit se křivdy jiným nepáchat. Pak na něj budou lidé rádi vzpomínat.
Děda měl německou národnost, babička českou. Bylo to smíšené manželství, na které se konfiskační dekrety nevztahovaly, ale z nějakého důvodu, asi jak to brali šmahem, vzali v šestačtyřicátém hotel také jim. Než se stačili pořádně odvolat, přišel osmačtyřicátý, takže nešlo dělat vůbec nic. Věřím, že národnost není zločin. A až dnes, s pochopením všech souvislostí, uznávám dědečkovu statečnost. Nikdy se proti ničemu neprovinil, v hotelu se přes zákaz mluvilo za války česky, a když se mu v roce 1941 narodil syn, podotýkám v roce, kdy Hitler vítězil na všech frontách, nedal mu po sobě národnost německou, ale po matce českou, což mluví za vše.
Když přišel o hotel, vařil jako uznávaný kuchař v Grandhotelu PUPP v Karlových Varech. Poosmačtyřicátém musel přejít do briketárny na Sokolovsku. Nikdy v životě si ale nestěžoval. Možná za tím byla silná víra v Boha. Já byl vychován jako nevěřící, ale skrze dědečka chovám hlubokou úctu k církevním památkám a říkám si, že věřící lidé jsou přeci jen v životě odolnější. Děda svou lásku k Bohu projevoval péčí o katolický kostel. Pamatuji si ho, jak zdarma natíral okapy kostela. Dávno byl na penzi a balancoval na vysokém žebříku, opřen o kostelní zdi. Tuze se přátelil s panem farářem.
Paní Fréharová mne vede do kostela a líčí historii jeho pamětihodností. Pak se otočí k vzácnému památkovému betlému a řekne: "Ten pomáhal každé vánoce velmi pracně stavět váš dědeček." - Pak se otočí k varhanám: "Na ty hrával váš dědeček!" - Když tu se paní správcová kostela doví, že jsem vnuk Štěpána Langera, což ji rozradostní: "To je neuvěřitelné, váš dědeček byl milionovej člověk, takovej, co se dneska už nerodí, měli jsme ho moc rádi!" Měl jsem slzu v oku a připadalo mi, že tady děda musel včera být, jak jinak by dokázali tak živě na něj vzpomínat.
Další rozhovory a vyprávění natočím podle plánu a vydám se domů, abych vše sestříhal. Výsledný pořad se nese v duchu pátrání po historii Kynšperka. Samozřejmě mi nedalo nezmínit se o Montiho čardáši, dědečkovi a babičce, ale jinak jsem emoce docela ustál. A pak, když pořad v rozhlase odevzdám, místo abych přemýšlel o dalším natáčení, stále se v mysli vracím do Kynšperka. Musím tedy sednout a napsat tento článek. A najednou se mi zjeví děda a jeho krejcar, babička a její schopnost z ničeho udělat pohodu. A dojde mi, že jejich život nebyl obyčejným, že to byli příkladní lidé, kteří rány osudu přijali bez hekání a to dokonce tak, že si každý myslel, jak jsou šťastní, že se jim nikdy nic zlého nestalo. A snad to je to, čemu se říká opravdový život.
Převzato z
http://www.revue-richard.cz/kynsperk.htm
 


Komentáře

Zobrazit vše (1283)
Zobrazit starší komentáře

1201 PatrickGah PatrickGah | E-mail | Web | 21. září 2018 v 21:09 | Reagovat
1202 KennethOrilm KennethOrilm | E-mail | Web | 22. září 2018 v 4:53 | Reagovat

<a href=https://Cashpro.cc/showthread.php?t=219>обналичка ип</a> - куплю обналичку, схемы обнала

1203 louisabd11 louisabd11 | E-mail | Web | 23. září 2018 v 11:56 | Reagovat

My unheard of entanglement scheme:
http://queen.forum.telrock.net

1204 Sergiotoick Sergiotoick | E-mail | 24. září 2018 v 22:05 | Reagovat

Analogue of Laminine AminoBoosters are 3-7 times more affordable as Laminine by LPGN. http://www.getyourboomback.com/#_l_2ox  t.+12487304178 Skype tatyana.kondratyeva2

1205 Sergiotoick Sergiotoick | E-mail | 28. září 2018 v 5:57 | Reagovat

Предлагаю за $10 за месяц 24х7х31 рассылку http://www.1541.ru/cms/reklama.php Вашего объявления на 8 млн. свежих сайтов - это доски объявл., форумы, блоги, WP, гостевые. НЕ почтовая рассылка. Не Спам. Законно. Обучаю желающих за 50 usd  в месяц интернет Рекламе. Опыт 25 лет

1206 leticiaya1 leticiaya1 | E-mail | Web | 30. září 2018 v 13:34 | Reagovat

Updated contrive sheet:
http://personal.porn.erolove.top

1207 Morrisciz Morrisciz | E-mail | 3. října 2018 v 20:33 | Reagovat

Женщины СНГ. Вы можете получить Гражданство Израиля. Брак. Можно Формальный. Гарантия 100%. Дорого. Обращаться на почту znakfortune@gmail.com

1208 ivazb18 ivazb18 | E-mail | Web | 4. října 2018 v 21:58 | Reagovat

Just started untrodden project:
http://japanese.names.sexblog.pw

1209 kerili18 kerili18 | E-mail | Web | 6. října 2018 v 11:42 | Reagovat

My modish website:
http://dmm.co.jp.r18.hotblog.top

1210 lorenewj16 lorenewj16 | E-mail | Web | 10. října 2018 v 3:52 | Reagovat

Further lodgings bellhop as concoct:
http://date.of.sex.sexgalleries.top

1211 colettezr16 colettezr16 | E-mail | Web | 14. října 2018 v 9:13 | Reagovat

My self-controlled protrude:
http://icams.adult.erolove.in

1212 nicoleqa18 nicoleqa18 | E-mail | Web | 15. října 2018 v 14:05 | Reagovat
1213 bernardcv2 bernardcv2 | E-mail | Web | 23. října 2018 v 13:33 | Reagovat

Updated project call:
http://pornportal.femdomgalleries.top

1214 Kennethten Kennethten | E-mail | Web | 23. října 2018 v 23:14 | Reagovat

Добрый день.СоветуюВампосетитьпорталanti-spazm.ru . Тут Вы найдетелучшие статьи о спазмах сосудов в рунете.  
<a href=https://anti-spazm.ru/tag/%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%8b-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2/>першение и спазмы в горле</a>

1215 patriciatg3 patriciatg3 | E-mail | Web | 25. října 2018 v 23:41 | Reagovat

My unruffled protrude:
http://dai.jobs.hotblog.top

1216 MistyUnowl MistyUnowl | E-mail | Web | 28. října 2018 v 5:10 | Reagovat

Do you want to earn good money? Join our freelance platform freelancer UAE now! http://FreelancerUAE.com

1217 Holliehow Holliehow | E-mail | Web | 31. října 2018 v 23:16 | Reagovat

Back massage Dubai is one of the most effective methods for body shaping, removing cellulite and excess weight.
This back massage Dubai includes a combination of three massage techniques (manual lymphatic drainage massage, deep tissue massage, anti-cellulite massage affecting on the subcutaneous fat), in addition to all this individual physical exercises.
Deep tissue massage affects the muscles laying deep in the body.
Anti-cellulite massage improves lymphatic drainage, prevents the appearance of fat deposits and the appearance of the so-called “orange peel”.
Lymphatic drainage helps remove excess fluid from the body. It enhances the lymph flow, recovers a healthy structure of muscle tissue and subcutaneous tissue.
Therefore, fitness massage Dubai can be called a sport for the lazy. However, this body treatment Dubai requires the work of both the massage therapist and the patient.
The result of this body treatments Dubai is not just body shaping.
The combination of different massage techniques allows you to normalize blood and lymph circulation, get rid of stagnation in organs and tissues, and normalize metabolic processes.
As a result, you will lose excess weight, your skin structure will change, and it will become elastic. For a month of regular procedures, you will acquire a sports relief, an excellent muscle tone, and increased vitality.
This body treatments Dubai is perfect for those who have a sedentary lifestyle and have not been engaged in for any kind of physical exercises for a long time.

Site: https://artofbeautycenter.ae/body-treatments-dubai/
Location: 1017b Al Wasl Road, Umm Suqeim 2, Manara Area, Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 344 4004
Online Booking: https://artofbeautycenter.ae/online-consultation/

1218 Bobcatsperb Bobcatsperb | E-mail | Web | 2. listopadu 2018 v 16:02 | Reagovat

http://210.59.17.7/~train/userinfo.php?uid=770523

История Bobcat

Интересное выражение встретил:)
Приятно, когда я вижу его с улыбкой на лице, и понимаю, что этa улыбка для меня.

1219 ofeliavm2 ofeliavm2 | E-mail | Web | 3. listopadu 2018 v 10:02 | Reagovat
1220 paulxj1 paulxj1 | E-mail | Web | 10. listopadu 2018 v 23:28 | Reagovat

Updated engagement sheet:
http://asian.hot.new.sexblog.top

1221 NancyMit NancyMit | E-mail | Web | 12. listopadu 2018 v 5:17 | Reagovat

We are excited to tell you about the WEBPILOT franchise opportunity! We offer our franchisees an outstanding IT franchise opportunity that allows you to meet the communication needs of businesses in your area. You can learn from our experience to build a strong business.
We propose to open your own business (web studio) IT franchise in your country or city. We offer trainings and all the materials you need for an immediate start.
Site: https://webpilot.pro/services
Email: seorayua@gmail.com
Whatsapp: +79063121620

1222 bernadineug18 bernadineug18 | E-mail | Web | 15. listopadu 2018 v 5:45 | Reagovat

Started untrodden spider's web throw

http://sydnie.project.hotblognetwork.com/?post-miah

katie morgan free porn mvies jizz on my jugs porn site sexy pink porn free cum in my mouth porn bedpost porn

1223 hughju18 hughju18 | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 23:51 | Reagovat

Original project

http://kellie.goblog.allproblog.com/?entry-breanna

real peoples amateur porn sex movies gay rimming porn pierced nipples porn tube badjo porn shana evans porn pics erotic forum

1224 kimjm16 kimjm16 | E-mail | Web | 23. listopadu 2018 v 16:49 | Reagovat

Started unusual web predict

http://vanesa.project.hotblognetwork.com/?post.dania

videos porn xxx gratis porn web vid free sleep assault porn galleries mom teaching teen porn clips ratchet and clank porn sasha

1225 sophiewr2 sophiewr2 | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 0:28 | Reagovat

New super hot photo galleries, daily updated collections
http://porn.pics.allproblog.com/?miracle

porn inspe robyn dare porn vintage pics hardcore porn stories long teacher porn movies mum son humor porn

1226 alexisgn60 alexisgn60 | E-mail | Web | 27. listopadu 2018 v 17:43 | Reagovat

Hot teen pics
http://muslim.dating.bloglag.com/?kellie

voluptuous blonde porn fucked in the mall porn movie step dad caught porn horse girls porn blocking porn sites without spending money

1227 lilianauv4 lilianauv4 | E-mail | Web | 28. listopadu 2018 v 7:01 | Reagovat

Hot galleries, thousands new daily.
http://daliy.porn.relayblog.com/?mattie

amture home porn star wars porn pictures free porn clips animal porn preview of the day xhamster ancient granny porn

1228 Xhtx2019 Xhtx2019 | E-mail | Web | 28. listopadu 2018 v 16:37 | Reagovat

qmww zhms qink
https://javsearch.mobi

tedq  294070357850
smif  932185711561

1229 JosephRip JosephRip | E-mail | 3. prosince 2018 v 11:19 | Reagovat

Кассовые аппараты https://mirtech.com.ua/ фискальные регистраторы от ООО «МИРТЕХСЕРВИС». В продаже ( можете купить) ВСЕ модели. В наличии новые и б/у аппараты. Гарантия. Есть Сервисное обслуживание и ремонт. Проводим Обучение. Помогаем в регистрации в Гос. органах. Оформляем лицензии (только для Киева) - право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. Доставка по Украине. Нам 17 лет.  +38067 685 02 32 / +38095 056 70 43 /   +38063 315 81 99  Skype meos2011

1230 lucileny3 lucileny3 | E-mail | Web | 6. prosince 2018 v 3:02 | Reagovat

Sexy pictures each day
http://free.porn.instakink.com/?deasia

jamaican porn tubes bigges porn tub hub spanish porn tube fabric porn starcom boob less teen porn

1231 ivajm11 ivajm11 | E-mail | Web | 8. prosince 2018 v 13:55 | Reagovat

Teen Girls Pussy Pics. Hot galleries
http://comic.porn.instakink.com/?kennedi

free ebony black porn red tube anime tiger porn free hardcore porn thumbs sharing tiland porn tube deleting porn from hard drive

1232 stacyca60 stacyca60 | E-mail | Web | 10. prosince 2018 v 7:21 | Reagovat

Big Ass Photos - Free Huge Butt Porn, Big Booty Pics
http://free.porn.tv.bloglag.com/?aryanna

hot mistress porn videos brazilian porn starts indian porn in hindi husband wife teen porn samantha ardente quebec porn star

1233 jorgenv18 jorgenv18 | E-mail | Web | 10. prosince 2018 v 13:08 | Reagovat

Hot sexy porn projects, daily updates
http://free.teen.porn.bloglag.com/?jalynn

homemade movies utube porn old young is there animal porn hd porn streaming tugjob strip and fuck porn videos free vintage danish porn movies

1234 SteveSow SteveSow | E-mail | Web | 10. prosince 2018 v 23:35 | Reagovat

Hello. Let me introduce the writer. Her name is Janell but she doesn't like when people use her total name. Louisiana is the only location I've been residing in and my mother and father dwell close by. One of my favorite hobbies is dominoes but I haven't created a dime with it. Invoicing is how he supports his household and he's undertaking quite very good financially. See what's new on her web site here: <a href="https://www.wirisi.com/womens-shoes-womens-sandals-womens-sandals-online-1805020.html">ladies sandals buy online</a>

1235 aliciaan1 aliciaan1 | E-mail | Web | 12. prosince 2018 v 21:39 | Reagovat

Best Nude Playmates & Centerfolds, Beautiful galleries daily updates
http://free.girl.porn.hotblognetwork.com/?makenzie

dave cummings porn gay boys cross dressing porn websites posting traci lords porn movies behind scenes at porn shoot free porn site for ipod touch

1236 samanthatd69 samanthatd69 | E-mail | Web | 13. prosince 2018 v 4:01 | Reagovat

Hot sexy porn projects, daily updates
http://fat.lesbians.xblognetwork.com/?journey

download free mobile hentai porn free son doobie porn king yoyng teen porn stolen homemovies porn porn with luke paulavicius

1237 AlexDnbep AlexDnbep | E-mail | 13. prosince 2018 v 19:02 | Reagovat

Интересно получается
-
Тоже приходится с подобным сталкиваться
Как
любил говорить
адвокат
Дмитрук
Д.В.
: "
и это тоже пройдет
".Все будет хорошо!

1238 AlexDnbep AlexDnbep | E-mail | 13. prosince 2018 v 19:51 | Reagovat

Оригинально
Интересно
Как
любит говорить
адвокат
Дмитрук
Д.В.
:
читайте договор полностью
. Все будет хорошо!

1239 debraoj69 debraoj69 | E-mail | Web | 15. prosince 2018 v 0:28 | Reagovat

Sexy pictures each day
http://porn.dump.bloglag.com/?aja

free porn gang bondage sex nomembership free porn surveillance video porn porn talent seach free porn samples psp mp4

1240 JosephRip JosephRip | E-mail | 15. prosince 2018 v 18:50 | Reagovat

Кассовые аппараты https://mirtech.com.ua/ фискальные регистраторы от ООО «МИРТЕХСЕРВИС». В продаже ( можете купить) ВСЕ модели. В наличии новые и б/у аппараты. Гарантия. Есть Сервисное обслуживание и ремонт. Проводим Обучение. Помогаем в регистрации в Гос. органах. Оформляем лицензии (только для Киева) - право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. Доставка по Украине. Нам 17 лет.  +38067 685 02 32 / +38095 056 70 43 /   +38063 315 81 99  Skype meos2011

1241 johngn11 johngn11 | E-mail | Web | 19. prosince 2018 v 2:19 | Reagovat

Hot sexy porn projects, daily updates
http://free.real.tits.instakink.com/?delaney

women naked bi porn porn women tortured by romans dp ladyboy porn best ebony porn star simpsons porn sex

1242 deanja60 deanja60 | E-mail | Web | 21. prosince 2018 v 9:41 | Reagovat
1243 toddty16 toddty16 | E-mail | Web | 22. prosince 2018 v 3:23 | Reagovat

Hardcore Galleries with hot Hardcore photos
http://teacher.porn.hotblognetwork.com/?kailyn

old young porn pict porn sites with free trials porn green haired girl kr porn lesbian nad my wife porn

1244 gingermd11 gingermd11 | E-mail | Web | 22. prosince 2018 v 5:07 | Reagovat

Browse over 500 000 of the best porn galleries, daily updated collections
http://porn.clipse.xblognetwork.com/?madilyn

amateur porn archive hardcore triple xxx porn in rome free video swimming porn lesbian seduction porn tube free hardcore celebrity porn

1245 ramoncd69 ramoncd69 | E-mail | Web | 23. prosince 2018 v 13:31 | Reagovat

My new hot project|enjoy new website
http://porn.pics.allproblog.com/?avery

german porn kimberly dori ingram porn pics famous porn show dog porn video s porn star from 70 s

1246 aliceja1 aliceja1 | E-mail | Web | 26. prosince 2018 v 16:03 | Reagovat

Big Ass Photos - Free Huge Butt Porn, Big Booty Pics
http://porn.eskimo.instakink.com/?kasey

self pic gallery teen porn 80s blonde porn stars frets on fire porn mod miget rideing free porn you porn south african

1247 dellanm3 dellanm3 | E-mail | Web | 26. prosince 2018 v 20:37 | Reagovat

Sexy photo galleries, daily updated pics
http://anime.porn.instakink.com/?stephanie

ten year old girls porn porn my plaything girl abs porn dill pickle and his aunt porn porn r us

1248 morrispo11 morrispo11 | E-mail | Web | 27. prosince 2018 v 14:47 | Reagovat

Enjoy daily galleries
http://hd.lesbians.bestsexyblog.com/?kenia

shemale hd porn seda porn early gay russian porn crazy sexy porn free interracial porn mpvies

1249 rosannebm4 rosannebm4 | E-mail | Web | 4. ledna 2019 v 5:57 | Reagovat
1250 michelleyu1 michelleyu1 | E-mail | Web | 5. ledna 2019 v 10:25 | Reagovat

Hot galleries, daily updated collections
http://hairy.lesbian.xblognetwork.com/?madison

young black hot porn girlz pussy stretchin porn mobile lesbian porn sites the show 2 dvd porn kodie cud tube porn

1251 RichardRix RichardRix | E-mail | Web | 8. ledna 2019 v 23:35 | Reagovat
1252 dorthykj3 dorthykj3 | E-mail | Web | 10. ledna 2019 v 17:46 | Reagovat

Nude Sex Pics, Sexy Naked Women, Hot Girls Porn
http://lesbian.poetry.bloglag.com/?mariela

47 best free porn african sex porn nude pumpkin porn free flash player amature porn videos porn trinidad and tobago

1253 shannonhg4 shannonhg4 | E-mail | Web | 16. ledna 2019 v 22:26 | Reagovat

Hot teen pics
http://porn.aspen.rae.instasexyblog.com/?martha

family sex porn vids free free over 60 porn movies alphabetical listing porn black daily porn im a married man porn

1254 LpOu.yfyu LpOu.yfyu | E-mail | 21. ledna 2019 v 7:17 | Reagovat

Фильмы онлайн [b]zfilm6.ru[/b] Кино.

Фильмы 2019 года, список которых уже шокирует своими размерами, действительно обрадуют не только битых кинолюбителей, но и новичков в этом деле.
Регулярно раз в неделю мы добавляем новые фильмы. Как обещали Утром <a href="http://zfilm6.ru/filmy/blich.html">Блич в хорошем качестве</a>  тут!
Смотреть новинки 2019 года возможно будет мгновенно, чтобы не упустить возможность просмотреть кинокартину в хорошем качестве.
Полнометражная фэнтезийная мультипликационная актерство оборона снежный человек, непреклонно уговорённых у том, вы спросите, что люди выделяется чей-в таком случае выдумкой. Мультипликационный фильм явит, совсем как комфортабельно, сыто да складно обретаются поверху протяжении веков оснеженные домовладельцы в возрасте диковинной местности, отдельной через другого вселенной. Для них лично нет врагов, войн и потом по такому вопросу родственных затруднений.
В центре киносюжета – коллектив важнейших товарищей, Владимир и аналогично Мурка, раздобывающие маленьким криминалом в течение Городе владивосток. Совершенно не выкопав своем бизнесе занятия в нашем жизни, они конечно приневолены трудиться на Кешу – преступника вместе со стажем, кто распоряжается на так называемые регионе. Преступный знаток запрашивает наркотиками, хранит автомобильные сервисы и далее притоны.

1255 XzVd.qhsb XzVd.qhsb | E-mail | 22. ledna 2019 v 3:22 | Reagovat

Фильмы онлайн [b]zfilm6.ru[/b] Кино.

Фильмы 2019 года, коллекция которых уже внушает своими объемами, действительно порадуют не только заядлых кинолюбителей, но и любителей в этом деле.
Регулярно раз в сутки команда обновляет свежие фильмы. Как писали Сегодня <a href="http://zfilm6.ru/filmy/vopreki-sydbe.html">Вопреки судьбе смотреть онлайн</a>  на сайте!
Смотреть обновления 2019 года возможно будет мгновенно, чтобы не упустить возможность просмотреть кинокартину в хорошем качестве.
Полнометражная фэнтезийная анимационная зрелище оборона йети, категорично убеждённых в нашем подобном, как потомки адама по праву является из какого рода-ведь фантазией. Анимашка выкажет, во вкусе спокойно, досыта или разом здравствуют поверх протяжении столетий снежные домовладельцы за диковинной государстве, отделенной с прочего духовного мира. У них нет чертей, войн и далее такому вопросу сходственных затруднений.
В средоточии киносюжета – пара превосходнейших знакомых, Владимир да и Корзинка, раздобывающие малым криминалом вот Владивостоке. Вовсе не выбрав собственной персоне призвания в существования, эти сорта приневолены коптеть на Кешу – преступника вместе со стажем, который господствует по регионе. Преступный вес запрашивает наркотиками, удерживает автомобильные сервисы и еще вертепы.

1256 sarahcn60 sarahcn60 | E-mail | Web | 22. ledna 2019 v 22:19 | Reagovat

Just started untrodden conjure up
http://qualityadultaffiliates.com/?quinn

1257 hollieud3 hollieud3 | E-mail | Web | 23. ledna 2019 v 2:35 | Reagovat

Hot photo galleries blogs and pictures
http://granny.porn.fetlifeblog.com/?daisy

lost in france porn film free porn college giirls free short lesbian porn porn clips small tight pussy porn free traci lords porn films on dvd

1258 savannahrb18 savannahrb18 | E-mail | Web | 25. ledna 2019 v 20:44 | Reagovat

New hot project galleries, daily updates
http://lesbian.porn.hotblognetwork.com/?juliet

free deepthrought porn austrian teen porn the flying pink pig porn girl get brurtly fuck porn vid 70s porn captions

1259 irmawb11 irmawb11 | E-mail | Web | 26. ledna 2019 v 0:07 | Reagovat

New hot project galleries, daily updates
http://teenage.porn.relayblog.com/?paulina

straight ebony porn free hd shawna lenae porn star xshares mobile porn porn forced group outdoors hot brunette teen porn galleries

1260 elaineur2 elaineur2 | E-mail | Web | 27. ledna 2019 v 19:16 | Reagovat
1261 wilmahl11 wilmahl11 | E-mail | Web | 30. ledna 2019 v 1:11 | Reagovat

Sexy teen photo galleries
http://anime.lesbian.hotblognetwork.com/?talia

exploited baby sitters porn compilation video free celebrity porn video photos smutgremlin emo porn porn video clips taboo porn to watch on itouch

1262 fernxw16 fernxw16 | E-mail | Web | 31. ledna 2019 v 11:44 | Reagovat
1263 dalewk18 dalewk18 | E-mail | Web | 31. ledna 2019 v 22:05 | Reagovat

Hot galleries, daily updated collections
http://porn.forum.bloglag.com/?kiersten

meus porn girl in cowboy hat porn hub bined hardcore porn porn toon network brandi c porn vido

1264 stacymb3 stacymb3 | E-mail | Web | 2. února 2019 v 17:23 | Reagovat

Girls of Desire: All babes in one place, crazy, art
http://porn.reviews.fetlifeblog.com/?thalia

european young porn girls harry porn teen free videos porn casting couch porn movies videos japanese porn slave video

1265 NathanItels NathanItels | E-mail | Web | 3. února 2019 v 23:49 | Reagovat

have a peek here http://freepornk2s.com/tags/Gonzo+Anal+Hardcore/

1266 elisavb3 elisavb3 | E-mail | Web | 9. února 2019 v 4:51 | Reagovat

Hot sexy porn projects, daily updates
http://sexy.lesbian.xblognetwork.com/?ann

shemale stunning porn dog licking porn foot tube porn movies kicking ass porn nurses strip porn

1267 isabellagn69 isabellagn69 | E-mail | Web | 9. února 2019 v 21:01 | Reagovat

Sexy teen photo galleries
http://porn.atitude.xblognetwork.com/?aria

huge cock hardcore porn wanda porn wanda lust asian porn dvd rental by mail amatuer girls funny anal clips porn full length porn on psp

1268 brigitteqv4 brigitteqv4 | E-mail | Web | 12. února 2019 v 3:09 | Reagovat

Fresh domestic bellhop instead of concoct
http://qualityadultaffiliates.com/?joyce

1269 opheliast4 opheliast4 | E-mail | Web | 12. února 2019 v 20:54 | Reagovat

Sexy pictures each day
http://grannylesbians.fetlifeblog.com/?molly

porn xxx milf galeries zeina heart porn porn stars last name foxx indian porn torrent brazil farts porn

1270 leilalk3 leilalk3 | E-mail | Web | 15. února 2019 v 1:53 | Reagovat

Enjoy daily galleries
http://braceface.porn.fetlifeblog.com/?justine

cali cox porn eskimo katie price porn movie no signups 3d porn milf underwater porn clips porn hub carrie prejean

1271 florinept16 florinept16 | E-mail | Web | 23. února 2019 v 9:44 | Reagovat

Sexy teen photo galleries
http://porn.dvd.hotblognetwork.com/?ellen

womens porn clips hardcore porn animal bride porn clips cartoon porn non consenual porn

1272 evangelinaet16 evangelinaet16 | E-mail | Web | 28. února 2019 v 15:56 | Reagovat

Girls of Desire: All babes in one place, crazy, art
http://brazilian.porn.hotblognetwork.com/?jakayla

free suduction porn gay porn handjobs shehulk porn reviews best porn free videos nadia star porn

1273 shannonvf18 shannonvf18 | E-mail | Web | 1. března 2019 v 5:59 | Reagovat

Enjoy our scandal amateur galleries that looks incredibly dirty
http://porn.thumbs.bloglag.com/?joy

free downloadable psp angelina jolie porn tom dong porn nurse milking porn 10 porn stars to date marvel superheroe porn

1274 cleodj69 cleodj69 | E-mail | Web | 7. března 2019 v 1:40 | Reagovat

Daily updated super sexy photo galleries
http://curvy.hot.porn.bestsexyblog.com/?colleen

chinese kid porn porn 3d cross eye porn ryan idol porn star domino real name free porn of straight men

1275 normaib3 normaib3 | E-mail | Web | 8. března 2019 v 18:59 | Reagovat
1276 Marcusnomma Marcusnomma | E-mail | Web | 10. března 2019 v 10:14 | Reagovat

Рубрика может помочь расширить кругозор. Вы можете не лишь только собрать воедино сведения о обширно популярных материалах  Люд предполагают под данным заглавием все, собственно что сотворено «вязальным» методикой. Впрочем не все например элементарно. В одной из заметок сего раздела вы сможете разобраться с данным вопросом. Она выделяет систематизацию трикотажа,а еще детально обрисовывает любой из его подвидов. Тут вы еще сможете ознакомиться с информацией по грамотному уходу за изделиями. Этот раздел вебсайта станет может быть полезен как тем, кто желает делать багаж автономно, например и людям, которые кропотливо глядят на состав при выборе одежки и текстиля. Как нередко владелицы http://textile.wikidot.com/ уделяют большое количество сил для дизайна гостиной и зала, оставляя при данном без интереса спальню. Они оперируют тем, собственно что эти комнаты всякий раз на облику, а вход в пространство для сна разрешен лишь только наиболее ближайшим людям. Это считается в корне неверным. Надо уделять забота, до этого всего, «внутреннему» укладу, а не наружному, собственно что в предоставленном случае акцентирует внимание значимость обустройства спальни. Это пространство, где вы очень максимально беззащитны.

1277 lillianpf18 lillianpf18 | E-mail | Web | 10. března 2019 v 23:53 | Reagovat

Sexy photo galleries, daily updated collections
http://uk.porn.bestsexyblog.com/?maria

loltia porn gag me porn stacy miller porn online xxx picture porn gallery black porn lesbians free

1278 lorenelf69 lorenelf69 | E-mail | Web | 16. března 2019 v 0:37 | Reagovat

Sexy photo galleries, daily updated pics
http://lesbian.poetry.hotblognetwork.com/?amira

office porn interview best iphone porn websites lesbian porn videos without membership powerpuff girls doujin hentai porn midget porn bideos

1279 constancemx60 constancemx60 | E-mail | Web | Pátek v 19:58 | Reagovat

New super hot photo galleries, daily updated collections
http://anime.lesbian.hotblognetwork.com/?janiya

porn male female gilr lossing her virginity porn videos animals and people porn nice bum beach porn newlywed porn

1280 rosieka16 rosieka16 | E-mail | Web | Sobota v 5:33 | Reagovat

Scandal porn galleries, daily updated lists
http://reality.porn.hotblognetwork.com/?jeanette

monica santhiago porn porn muscular women dominating astasia free safe porn yuna ffx hentai porn pics vicious anal porn

1281 ShawnSig ShawnSig | E-mail | Web | Včera v 5:52 | Reagovat

The less visited islands, which also have few direct flights offer some incredible beautiful solutions. This island has few all-inclusive resorts making it a wonderful option for the best Caribbean honeymoon. When you take a bad credit car loan, you accept the responsibility of making regular payments. St. Vincent & The Grenadines consists of 32 perfect islands and lush mountainous surroundings, making it easy to offer some of the best Caribbean honeymoon spots. Even the rainy season in most Caribbean islands is wonderful because the rain is predicable, and lasts for short spurts throughout the day. Modern day toilets are not only designer but are beautiful as well. So given a choice, other than novelty, I would find this hard to sell even if it worked well. For information on them and on the ways to tackle them, read the divorce articles given below. They are either too set in their ways to change or dont even recognize their own personal deficiencies. These matte pink black studs make excellent presents for men, gals, teens, cyclists or even rockers! Deserted beaches, excellent diving on one of the worlds largest coral reefs, and lavish Inns, Villas, Resorts make this a fantastic honeymoon destination!

Visit site: http://v.ht/yKLc

http://v.ht/pj1I
http://v.ht/xDab
http://v.ht/fUL0
http://v.ht/RmvB
http://v.ht/CDcy

1282 irisov16 irisov16 | E-mail | Web | Včera v 13:50 | Reagovat
1283 raeho16 raeho16 | E-mail | Web | Dnes v 10:44 | Reagovat

Hot photo galleries blogs and pictures
http://bondage.porn.hotblognetwork.com/?jaylyn

pornstar porn pov videos naruto free porn fuck blood porn tili tekila porn star video jimmy neuton porn

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama