Pátrání v ckrovinkách

14. září 2013 v 16:54 | Pavel Lukavský
Máte rádi kokosky?

Dovolil jsem si vám položit celkem nelogickou otázku: "Máte rádi kokosky?", aniž bych pro nezasvěcené vysvětlil o co jedná. Ve filatelistické hantýrce se "kokoska" říkalo / říká sto kusům známek jednoho katalogového čísla - tedy jedné známky. Jelikož takový balíček známek připomínal známou cukrovinku - kokosku, tak tedy kokoska. A nedávno jsem několik desítek takových "kokosek" našel ve staré krabici od bot. Bylo o zábavu postaráno.
Zaujala mne známka Pof. 487 Klement Gottwald 3 Kčs karmínová. Viz obr. 1

obr. 1 Pof. 487 Klement Gottwald 3 Kčs karmínová I. Typ

(Číslování podle katalogu Michel: 553b) Popis - prezident K. Gottwald (1896 - 1953) Rytinu vyryl Jindra Schmidt podle svého grafického návrhu, jehož předlohou byla fotografie Karla Hájka. Tiskovou technikou je v té době zavedený rotační ocelotisk na rotačce Stickney a to v tiskové formě 2x (100 plus 50) Musím odbočit, abych se nezmínil o rytci.. podle vzpomínek známého filatelistického publicisty R. Fischera byl Jindřich /Jindra/ Schmidt, rytec neobyčejně zručný a schopný a práci na známkách s portrétem prezidenta Klementa Gottwalda jistě považoval za prestižní. Dovoluji si tvrdit, že i výstupní kontrola si dávala větší pozor, aby náhodou "něco" neuniklo a "náhodou" z toho něco nebylo. Prostě, taková byla doba..
Datum vydání se uvádí 25.02.1949, tedy později než známka Pof. 486 3 Kčs prezident Klement Gottwald - červená (28. 10. 1948). Zoubkování známky jakož i ostatních známek této emise je řádkové 12 ½. Takzvaný střední formát. Rozměr známkového obrazu je potřeba brát s rezervou, ale i tak se jím zabýval a to z jednoduchého důvodu. A tím důvodem je vlhčení známkového papíru před tiskem známek a jeho reakci na toto zvlhčení a následné seschnutí. Tato informace je sice zajímavá a je podnětná, fakticky však až příliš okrajová a tak ji prozatím vynechám. Připomenu jen obdobný problém při určování známky Pof. 1091 výplatní známka s portrétem prezidenta Antonína Zápotockého, kde rozměr známkového obrazu je jednou z indicii pravosti známky.
Náklad této známky je 274 490 000 kusů což je ctihodný počet známek srovnatelný snad jen známkou 60 h z emise hrady, výplatními známkami emise Města z roku 1966, či několika málo jinými známkami. Platnost známek, jako u všech /mimo doplatních známek/ "staré měny", je do konce měnové reformy v roce 1953. Jako jedna z nejběžnějších výplatních známek je i jednou z nejvíce použitých známek na celistvostech měnové reformy. I když můj článek nemá toto téma, musel jsem zmínit, protože ohraničuje použití této výplatní známky. Tímto datem je 18.06.1953 a protože ve svých úvahách se zabývám poštovně použitým známkami a beru datum poštovního razítka jako jednu z dílčích informací. A protože známky tištěné na rotačkách Stikcney a na rozdíl od rotaček typu WIFAG nemají na okraji přepážkového archu datum tisku, jsou poštovní razítka jednou z určujících indicii. U této známky evidujeme 2 typy, známé odchylky "otevřená klopa a uzavřená klopa". Kdy I typ je běžný, takzvaná otevřené klopa. Výplatní známky s portrétem prezidenta Klementa Gottwalda mají i další zajímavosti. Například nevydaná meziarší, zoubkovaná se občas vyskytují na současných aukcích, o jejich původu mohu jen spekulovat. Jelikož se celých čtyřicet let o nich žádný katalog nezmiňoval a ani jsem nenašel žádný odkaz v literatuře. Ani toto není hlavní téma mého článku.
Když jsem začal s prohlídkou té hromady známek, hledal jsem něco, nevěda přesně co. Snad nějakou zajímavost, nedotisky barvy, výraznou barevnou odchylku, prostě něco. Nejdříve jsem vyřadil veškeré poškozené známky a to nejenom natržené či jinak poškozené neopatrným smýváním ale i poškozené chemicky při neodborném zacházení při odlepování. Dále jsem se musel rozloučit i s převážnou většinou známek s těžkými, nečitelnými či nejasnými razítky. Ale i tak zbylo materiálu na přebírání velmi mnoho. Bohužel, z počátku jsem nic moc zajímavého neviděl a vlastně nemohl ani najít mimo odchylek barvy a II. typ této známky tzv. "uzavřená klopa". Což je typ známý, ale vlastně velmi... velmi běžný. Vždyť při tomto nákladu a při skutečnosti, že se vyskytuje vždy na jednom celém archu známek /připomínám tiskovou formu 2x (100 plus 50)/, tedy každá šestá známka. Přesněji, každá šestá známka od určitého období, uváděné datum je 14.6. 1949. Přesto je potřeba toto datum ověřit nezávisle na celistvostech či známkách. Ale pro článek mi postačí období - druhá polovina června roku 1949.
Specializovaná příručka pro sběratele Československých poštovních známek (1988) uvádí u této emise Prezident Klement Gottwald (Pof. 485 až 489) cituji: "jsou známy rozdíly v barvách, barvě lepu, tloušťce a průsvitnosti papíru, velmi tenký papír u 485, 488 a 489, nepravidelnosti zoubkovaní." Konec citátu.. To by bylo. Takže jsem hledal ty odchylky barvách a pro ilustraci je uvádím. I když je jich podstatně více, než uváděná barevná odchylka - tmavá karmínově červená. Domníval jsem se, že prvně nejspíše narazím na nějaký vynechaný perforační otvor, což by byla výrobní vada jistě velmi hezká, nikoliv však významná a nepochopitelná, či neomluvitelná. Tuto VV jsem však v několika tisíci známek nenašel ani jednu, snad je tím co jsem napsal výše o všeobecném podvědomém strachu z nastupující politické totality.
Postupem času jsem však nalezl, mimo zajímavých barevných odchylek i dvě zajímavosti. První a to velmi pěknou odchylkou je "dvojité zoubkování". Ale, než mne začnete vytýkat, že se nejedná o dvojité zoubkovaní, odpovídám ano, nejde ve své podstatě o dvojité zoubkování, ale spíše o utržení v horní perforaci následkem poruchy řezacího nože. Obr.2.
Obr. 2 takzvaně dvojitá perforace

Podobné výrobní nedokonalosti jsou velmi vyjímečně dokumentovány u známek tištěných na rotačkách Styckney. V této souvislosti je potřeba zmínit jak probíhal tisk známek na této rotačce. Viz literatura Filatelie 8/1994 str.264 - 266. Cituji několik nejpodstatnějších informací: "Papír odvíjený z kotouče o přibližné hmotnosti asi 35 Kg byl veden přes zvlhčovací zařízení na tlakový válec …. Potištěný papír byl sušen na elektricky vyhřívaných deskách a byl na další zařízení k nanášení lepu... Pás potištěného papíru se perforoval na samostatném stroji. Přesné vedení a fixování papíru zabezpečovaly dva lámací válce, které zanechávaly na lepu známé pruhy. Podélnou perforaci prováděla soustava úzkých kotoučů, příčnou perforaci formátovací válec. Kotouče i válec byly opatřeny krátkými jehlami, které zapadaly do otvorů protilehlých matric. Archy známek, odpovídající polovině ocelotiskového válce, byly oddělovány sekacím zařízením...."
A druhou a z mého pohledu podstatně zajímavější odchylkou je výrazně odlišný papír použitý při tisku. Jednou ze vžitých kánonů filatelie je zvyklost třídit materiál podle pěti charakteristických hodnot a to obraz a tisk, barva/barvy známky, použitý papír k tisku a jeho luminiscenční vlastnosti, zoubkování a v neposlední řadě i lep, který bych sloučil u moderních známek pod charakteristiku "papír známky". Viz obr. 3.


obr. 3. Vpravo, použití papíru výrazně tmavšího

Pokusil jsem se tento papír přirovnat k jiným známkám tištěných v tomto období a snad by se dalo uvažovat o velmi obdobném papíru jako u emise Pof. 522 Den horníků 1, 50 Kč šedá 11.9. 1949. Viz obr. 4

obr. 4 Použití tmavšího papíru u emise Den horníků Pof. 522

Tedy o ukončení tisku jedné známky a dojetí role tiskařského papíru pro tisk této výplatní známky. Nález by to byl velmi "revoluční" vzhledem k zavedené praxi a zasloužil by si místo ve specializovaném katalogu Československých známek období mezi roky 1945 až 1953.
Barevné odchylky dokumentuji jen okrajově, snad proto, že předpokládám další studium barevných odchylek a to především na neražených známkách. Z hlediska barevné stálosti nemohu vyloučit změny barvy. Obr. 5.


Obr. 5. Barevné odchylky - ukázky .

Pro dodatečnou informaci jsem se rozhodl ještě vyobrazit ještě jednu "velmi podobnou známku", kterou by nezasvěcený začínající filatelista mohl považovat za známku Pof. 487. Ve skutečnosti se jedná o stejný námět na výplatní známce Pof. 721 z roku 1953 Klement Gottwald, ale tištěnou na stroji WIFAG I s rámcovým zoubkováním 11 ¾: 11 ¼. Viz obr. 6.


Viz obr. 6 Známka tištěná na stroji WIFAG I, rámcové zoubkování

Porovnáme li tyto barevné odchylky s mnohem populárnější emisí "Povolání" z roku 1954, nemohu se zbavit dojmu, že naše specializované katalogy zůstávají výplatním známkám "staré měny" ledacos dlužny. (Snad je to tím, že "nejsou lidi", nebo není co prodávat, nebo je lépe prodávat co je skladem, případně se bojí nařčení z "propagace totality", každopádně to neznamená, že tyto známky nejsou zajímavé.) Tato, mnou zkoumaná známka mi ukázala, že právě u opomíjených emisí lze prožít báječné dobrodružství, i když se jedná takzvaně o šestákový materiál. Budu li trochu ješitný, tak ani tato obyčejná tří páska s okrajem není až tak běžná. 0br. 6


0br. 6 v třípásce

Na úplný závěr musím zdůraznit, že jsem článkem opravdu nezamýšlel žádnou propagaci doby, politického systému, ani osoby. Vše způsobilo několik málo kokosek na dně papírové krabice.
 


Komentáře

Zobrazit vše (1063)
Zobrazit starší komentáře

1001 pikobimal pikobimal | E-mail | Web | 18. srpna 2018 v 5:27 | Reagovat

valacyclovir for herpes type 1 valacyclovir vs acyclovir shingles <a href=http://valacyclovir.medinfoblog.com/will-valtrex-help-genital-warts/>Will valtrex help genital warts</a> - valacyclovir prophylaxis for herpes. what is the generic drug for valacyclovir,

1002 Joshuadus Joshuadus | E-mail | 21. srpna 2018 v 20:21 | Reagovat

Атмосфера в Челябинске складывается депрессивная. Уровень протестных настроений в Челябинске за 2015 год увеличился на 59 %, а сама Челябинская область, по анализу Комитета гражданских инициатив, входит в десятку регионов-лидеров протестной активности. Согласно исследованию РАНХиГС, лишь 23 % челябинцев полностью довольны жизнью в Челябинске, в то время как 21 % жителей не устраивает жизнь в городе, а не испытывают чувств к городу, которых 20 %, в основном пенсионеры, утверждающие, что «денег хватает только на питание». По результатам опроса сайта недвижимости N1.ru, 68 % челябинцев задумываются о смене места жительства, 80 % из которых назвали экологическую обстановку как причину переезда. Известный уроженец Челябинска — хоккеист Евгений Кузнецов соглашается с тем, что ситуация в городе складывается неблагоприятная.

Из Челябинска увеличивается перевод бизнесов предпринимателями в другие регионы из-за высоких налоговых ставок и давления властных структур, подчёркивают представители Союза промышленников и предпринимателей. Увеличиваются и продажи бизнесов от предпринимателей и недвижимости от обычных жителей в связи с тем, что многие состоятельные жители города уезжают в более экономически развитые и благоустроенные города. Самые популярные направления переезда челябинцев — Сочи, Краснодарский край, Москва и Московская область, Крым, Тюмень, Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Основные причины переезда — неблагоприятная экологическая обстановка, неудовлетворительная экономическая ситуация, общая деградация инфраструктуры и благоустройства города, а также невысокая заработная плата и отсутствие карьерных перспектив. В рейтинге привлекательности городской среды проживания, составленном российским союзом инженеров, Челябинск занимает лишь 77 место. По мнению общественников города, Челябинск представляется промышленным и криминальным городом в связи с отсутствием маркетинговой стратегии и выделенных преимуществ у города. Челябинск является одним из самых криминальных городов России, входя в десятку этого рейтинга.

По данным компании интернет-рекрутмента HeadHunter, Челябинск является одним из наименее привлекательных городов УрФО для переезда ради работы, опередив только Пермь и Курган. Согласно исследованию другого рекрутингового портала Superjob, Челябинск характеризуется высокой долей людей, стремящихся покинуть город, а сам город не попал в число городов, привлекательных для трудовой миграции, заняв лишь 21 место. Переезжают в Челябинск лишь жители ещё более депрессивных мест — из Челябинской, Курганской и Оренбургской областей, а также мигранты из среднеазиатских стран и беженцы из затронутых войной районов Донбасса.
Подробнее читайте здесь:
http://www.mir74.ru/news/12571-v-mnogokvartirnykh-domakh-cheljabinskojj-oblasti.html

1003 nzyvxo nzyvxo | E-mail | Web | 23. srpna 2018 v 2:55 | Reagovat

buying generic viagra online from canada http://canadian-pharmacya.com  
<a href=http://camadian-pharmacya.com>viagra 60 pills</a>

1004 zebohiou zebohiou | E-mail | Web | 23. srpna 2018 v 14:21 | Reagovat

long term effects of orlistat. orlistat ic50 pancreatic lipase <a href=http://orlistat.medinfoblog.com/xenical-weight-loss-drug/>Xenical weight loss drug</a> - orlistat capsule 120 mg, does orlistat reduce weight,

1005 rufuataa rufuataa | E-mail | Web | 23. srpna 2018 v 16:43 | Reagovat

can misoprostol be taken with water after taking misoprostol when will bleeding stop <a href=http://misoprostol.medinfoblog.com/how-do-misoprostol-pills-look-like/>How do misoprostol pills look like</a> - misoprostol iud insertion breastfeeding, birth defects caused by misoprostol, does gabapentin affect blood sugar. gabapentin side effects 400 mg <a href=http://gabapentin.medinfoblog.com/neurontin-and-topamax-interactions/>Neurontin and topamax interactions</a> - how long does it take for gabapentin work, can overdosing on gabapentin kill you,

1006 yudzukizuq yudzukizuq | E-mail | Web | 23. srpna 2018 v 23:00 | Reagovat

long does take valacyclovir work, cold sore medication valacyclovir <a href=http://valacyclovir.medinfoblog.com/can-valtrex-affect-pregnancy/>Can valtrex affect pregnancy</a> - valacyclovir side effects cant turn meck valacyclovir dosage for shingles,

1007 johnniezx60 johnniezx60 | E-mail | Web | 24. srpna 2018 v 5:13 | Reagovat
1008 yutabubaf yutabubaf | E-mail | Web | 24. srpna 2018 v 6:15 | Reagovat

taking valacyclovir during blister stage side effects of valacyclovir vs acyclovir <a href=http://valacyclovir.medinfoblog.com/is-valtrex-safe-to-take-daily/>Is valtrex safe to take daily</a> - valacyclovir side effects if stopped too soon valacyclovir and trying to get pregnant,

1009 DorothyJab DorothyJab | E-mail | Web | 24. srpna 2018 v 12:11 | Reagovat

лучшие банки взять потребительские кредиты
<a href=http://creditmain.ru/potrebitelskie-kredity/>потребительский кредит</a>

1010 bokMixail bokMixail | E-mail | Web | 24. srpna 2018 v 16:52 | Reagovat

Если у Вас: нет звука, мигает экран либо долго включается...
Если телевизору необходимы: ремонт блока питания, ремонт блока формирования изображения или ремонт платы приема или (почти) любая другая процедура...

<a href=https://zefideg.ru><img src="http://servistas.ru/banners/tv/3tv084.gif"></a>

Телемастер с многолетним опытом РЕМОНТА ТЕЛЕВИЗОРОВ.
(9'2~6)7.9 7 8.5-2-7
Михаил

Работаю с телевизорами марок: Toshiba, Rolsen, Shivaki, Polar, Nec, Avis, Bose, Dex, Harper, Luxeon, Mirta, Vasko и почти любыми прочими...

Выезжаю так же в районы: Трёхгорка, Кувекино, Площадь Победы, Терехово, как и по всей Москве

1011 rimubadop rimubadop | E-mail | Web | 25. srpna 2018 v 16:17 | Reagovat

can you drink alcohol on valacyclovir hcl 1. valacyclovir cold sore reviews <a href=http://valacyclovir.medinfoblog.com/acyclovir-vs-valacyclovir-for-suppression/>Acyclovir vs valacyclovir for suppression</a> - valacyclovir dosage for herpes esophagitis. what is valacyclovir hcl 1 gram tablet used for,

1012 nizushisuz nizushisuz | E-mail | Web | 26. srpna 2018 v 15:16 | Reagovat

xenical orlistat capsules 120mg. orlistat causing leg pain <a href=http://orlistat.medinfoblog.com/orlistat-and-metformin-interaction/>Orlistat and metformin interaction</a> - pill identifier orlistat 60, how much did you lose with orlistat,

1013 lucindaos69 lucindaos69 | E-mail | Web | 27. srpna 2018 v 12:40 | Reagovat

Fresh gay images  
http://blackgay.net.erolove.in/?page-elvis
  gay chav gran canaria gay gay roommate gay tantra gay meeting sites

1014 nipujimoj nipujimoj | E-mail | Web | 27. srpna 2018 v 19:44 | Reagovat

orlistat 120 mg capsules, orlistat teva nebo sandoz <a href=http://orlistat.medinfoblog.com/weight-loss-stories-on-orlistat/>Weight loss stories on orlistat</a> - prescription drugs such as sibutramine and orlistat should be used quizlet. difference between alli and orlistat,

1015 Thomasfaine Thomasfaine | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 2:48 | Reagovat

PTHC FORUM

Most clothes CP Shortclip 2018 Aristocratic Position

http://vvv.unoforum.pro/?0-0

Dated files 2000-2017IDENTITY OF DISTINCTIVE Classy Collecting Hugely 1201-1500 Files Overflow showing !!! OVER-THE-TRANSOM !!!!!

Siberian Mouse Garnering

Affected with acquire a yen as a mixing vigorous Modelkids Dvd 1 - 44 Vernissage

Also in behalf of Anal Series 1 - 25 Tommy atkins showing !!!

Vim after Pic Dvd 1 - 50 Vernissage !!! PAYMENT NOTHING !!!!!

1016 eadofozepc eadofozepc | E-mail | 28. srpna 2018 v 7:21 | Reagovat

http:/// - .ankor <a href="http:///">.ankor</a>

1017 selenawq3 selenawq3 | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 16:46 | Reagovat

My contemporary folio
http://peggme.yopoint.in/?register.amina
erotic intercourse erotic book publishers erotic experiences free prono xxx erotic desktop wallpaper

1018 sahatsumut sahatsumut | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 22:23 | Reagovat

orly orlistat 120 mg, orlistat 120mg / xenical <a href=http://orlistat.medinfoblog.com/how-fast-do-you-lose-weight-on-orlistat/>How fast do you lose weight on orlistat</a> - where to get orlistat, orlistat available in india,

1019 gebakupor gebakupor | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 0:10 | Reagovat

how to lose weight fast on orlistat, how to take orlistat lesofat <a href=http://orlistat.medinfoblog.com/taking-orlistat-and-not-eating/>Taking orlistat and not eating</a> - alli orlistat amazon uk, average weight loss per week on orlistat,

1020 Georgedow Georgedow | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 4:33 | Reagovat

привет  желаю  позвать Вас на  форум https://autoteamsforum.ru/index.php?topic=907.0

1021 demupojiz demupojiz | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 0:31 | Reagovat

possible side effects of orlistat. orlistat before or after meals <a href=http://orlistat.medinfoblog.com/how-long-does-xenical-take-effect/>How long does xenical take effect</a> - how much weight can i expect to lose on orlistat side effect of orlistat medicine,

1022 brianaao4 brianaao4 | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 1:32 | Reagovat

My new number
http://arab.egypt.adultnet.in/?entry-ashton
adulte faith' minds holland open

1023 joannaia11 joannaia11 | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 2:36 | Reagovat

Vacant pictures  
erotic canvas art erotic photoshoots free adult downloads sexy shop erotic hotel    
http://toys.erolove.in/?amaya  ;
  erotic content erotic nights free adult erotica erotic fairs erotic christmas

1024 womopefud womopefud | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 6:19 | Reagovat

diecaps orlistat 120 mg. how to take orlistat pills <a href=http://orlistat.medinfoblog.com/how-much-weight-will-i-lose-taking-orlistat/>How much weight will i lose taking orlistat</a> - orlistat foods to avoid, orlistat works for weight loss by,

1025 yarokapex yarokapex | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 11:34 | Reagovat

clobetasol propionate topical solution, what is clobetasol propionate cream use for <a href=http://clobetasol.medinfoblog.com/can-i-buy-clobetasol-propionate-over-the-counter/>Can i buy clobetasol propionate over the counter</a> - side effects of clobetasol on face. clobetasol side effect treatment,

1026 Charlieemult Charlieemult | E-mail | 1. září 2018 v 5:07 | Reagovat

Hello! look at my pictures http://catcut.net/WBtw

1027 iobuhak iobuhak | E-mail | Web | 1. září 2018 v 10:25 | Reagovat

can i take valacyclovir without food. genital herpes and valacyclovir <a href=http://valacyclovir.medinfoblog.com/how-long-after-taking-valtrex-are-you-contagious/>How long after taking valtrex are you contagious</a> - valacyclovir after cold sore outbreak. dosage valacyclovir genital herpes,

1028 kokewozep kokewozep | E-mail | Web | 1. září 2018 v 15:58 | Reagovat

side effects of valacyclovir 1 gm tablet, valacyclovir to treat uti <a href=http://valacyclovir.medinfoblog.com/can-valtrex-treat-fever-blisters/>Can valtrex treat fever blisters</a> - dosage of valacyclovir for genital herpes, oral valacyclovir and acyclovir neurotoxicity with status epilepticus,

1029 bimirenem bimirenem | E-mail | Web | 1. září 2018 v 22:43 | Reagovat

what are the uses of ciprofloxacin taking ciprofloxacin with naproxen <a href=http://ciprofloxacin.medinfoblog.com/ristorante-pesce-via-cipro-roma/>Ristorante pesce via cipro roma</a> - ciprofloxacin hydrochloride ophthalmic use. can i take doxycycline with ciprofloxacin, scalp psoriasis and prednisone, treatment for asthma other than prednisone <a href=http://prednisone.medinfoblog.com/prednisone-compared-to-prednisolone-2/>Prednisone compared to prednisolone</a> - lupus tapering off prednisone, mixing hydrocortisone and prednisone,

1030 sabanonv sabanonv | E-mail | Web | 2. září 2018 v 5:28 | Reagovat

ciprofloxacin hydrochloride ophthalmic solution 0.3. what does ciprofloxacin do to pregnancy <a href=http://ciprofloxacin.medinfoblog.com/cipro-eye-drops-medscape/>Cipro eye drops medscape</a> - ciprofloxacin concentration in cell culture. can you give your dog ciprofloxacin, prednisone mechanism of action in asthma can you take prednisone and cephalexin together <a href=http://prednisone.medinfoblog.com/can-prednisone-make-you-feel-tired/>Can prednisone make you feel tired</a> - what happens if you drink alcohol while taking prednisone prednisone helped early pregnancy fatigue,

1031 clarissavr11 clarissavr11 | E-mail | Web | 2. září 2018 v 10:48 | Reagovat

My unruffled project:
http://kirk.post1.telrock.org

1032 muatsubaa muatsubaa | E-mail | Web | 2. září 2018 v 16:46 | Reagovat

valacyclovir mechanism of action, valacyclovir hcl 1 gm tab nort <a href=http://valacyclovir.medinfoblog.com/valacyclovir-used-as-prophylactic/>Valacyclovir used as prophylactic</a> - valacyclovir for recurrent herpes labialis can you take aleve while taking valacyclovir,

1033 ganurubul ganurubul | E-mail | Web | 2. září 2018 v 20:21 | Reagovat

foods to avoid when taking orlistat. will orlistat show drug test <a href=http://orlistat.medinfoblog.com/alli-orlistat-order-online/>Alli orlistat order online</a> - orlistat 120 how to use symfona orlistat 120 mg,

1034 shiwowayop shiwowayop | E-mail | Web | 3. září 2018 v 0:13 | Reagovat

valacyclovir reviews for burning mouth. valacyclovir hcl while pregnant <a href=http://valacyclovir.medinfoblog.com/maximum-dose-for-valtrex/>Maximum dose for valtrex</a> - sketchypharm acyclovir valacyclovir famciclovir, valacyclovir hcl 500 mg and warfarin,

1035 gwendolyncv1 gwendolyncv1 | E-mail | Web | 3. září 2018 v 3:53 | Reagovat

Updated project call:
http://deidre.post1.telrock.org

1036 busadepov busadepov | E-mail | Web | 3. září 2018 v 4:01 | Reagovat

orlistat hexal 84 kapseln, orlistat brands in pakistan <a href=http://orlistat.medinfoblog.com/what-can-you-eat-while-taking-xenical/>What can you eat while taking xenical</a> - orlistat and fatty liver. orlistat onset of action,

1037 Mikemox Mikemox | E-mail | Web | 4. září 2018 v 0:08 | Reagovat

Проститутки СПб
Изысканные проститутки Спб готовы подарить Вам часы неземного блаженства и удовольствия. Эти сладенькие кошечки способны довести Вас до такого потрясающего оргазма, который захочется испытывать снова и снова.

1038 gokizeseu gokizeseu | E-mail | Web | 4. září 2018 v 23:04 | Reagovat

does orlistat affect birth control. orlistat 120 mg weight loss reviews <a href=http://orlistat.medinfoblog.com/how-does-orlistat-interact-with-levothyroxine/>How does orlistat interact with levothyroxine</a> - when will orlistat be available again beacita 60 mg capsulas duras orlistat,

1039 zsrvmb zsrvmb | E-mail | Web | 5. září 2018 v 19:04 | Reagovat

cialis 20 http://canadian-pharmasy.com  
<a href=http://canadian-pharmasy.com>buy cialis 2.5mg</a>

1040 Alexmut Alexmut | E-mail | Web | 5. září 2018 v 22:02 | Reagovat

<a href=https://binance.broker/>Getting started on Binance</a>

1041 Sergiotoick Sergiotoick | E-mail | 6. září 2018 v 20:40 | Reagovat

Analogue of Laminine AminoBoosters ( AminoPure) http://www.getyourboomback.com/#_l_2ox are 3-7 times more affordable as Laminine by LPGN. To learn how to get a product, contact me at t.+12487304178 Skype tatyana.kondratyeva2

1042 Alinamymnspeds Alinamymnspeds | E-mail | 7. září 2018 v 7:31 | Reagovat

Excellent!
Respect the author!
By the way interesting reviews also found here ...<a href=https://technology4you.website/category/smartphone-reviews/>Smartphone Reviews</a>

1043 vincentlj11 vincentlj11 | E-mail | Web | 7. září 2018 v 8:03 | Reagovat
1044 claudetterl11 claudetterl11 | E-mail | Web | 8. září 2018 v 3:47 | Reagovat
1045 Morrisciz Morrisciz | E-mail | 8. září 2018 v 8:59 | Reagovat

Analogue of Laminine AminoBoosters are 3-7 times more affordable as Laminine by LPGN. http://www.getyourboomback.com/#_l_2ox To learn how to get a product, contact me at t.+12487304178 Skype tatyana.kondratyeva2

1046 Sergiotoick Sergiotoick | E-mail | 10. září 2018 v 0:59 | Reagovat

Protandim® NRF2 Synergizer ™ is 1 million times more powerful than any antioxidant and is the best anti-aging agent. http://tkflorida.lifevantage.com There are no such products in the world. Registration in the MLM project LifeVantage is welcome in open countries as the USA, Canada, Australia, Japan, Mexico, Hong Kong, Thailand, to get the best prices for ALL products of the company and the maximum of income for you. For more details - go to the site contact me at t.+12487304178 Skype tatyana.kondratyeva2

1047 Wek Wek | E-mail | Web | 10. září 2018 v 1:11 | Reagovat

hacking programs to crack passwords and emails

<a href=http://rgho.st/8PhV8tC8G>here you can download programs for hacking or cheating</a>

1048 Sergiotoick Sergiotoick | E-mail | 10. září 2018 v 22:19 | Reagovat

В знак особой благодарности  Вы можете заказать Персональную Награду - Орден - Чедовеку,  http://spaszhizny.ru/ который спас Вам жизнь, здоровье и будь он хирургом, терапевтом или онкологом, пожарным, летчиком и т.д. Кроме материльной оплаты он Достоен Видимого знака - Ордена, за спасение жизней.Tel. или WhatsApp +7(985)952-0864

1049 zakuzuyun zakuzuyun | E-mail | Web | 11. září 2018 v 22:10 | Reagovat

how many orlistat per day, orlistat l carnitina pdf <a href=http://orlistat.medinfoblog.com/how-long-does-it-take-for-xenical-to-start-working/>How long does it take for xenical to start working</a> - reacoes adversas do orlistat, anyone lost weight with orlistat,

1050 normanschr normanschr | E-mail | Web | 11. září 2018 v 23:47 | Reagovat

Hi Everybody  
Thanks for checking out my writing blog . My name is Norman Schroeder.
I have worked  since high school in this niche. My passion for  writing started at a young age. I wrote short stories  as a child and eventually went on to work with my school newspaper.
This early tryst into  journalism  eventually led me to academic writing. There is plenty of work for qualified  writers. I specialize in  research papers , but have the skills to do all types of academic writing.
Email me for more information about rates and a price quote. I’m looking forward to helping you.

Academic Writer – Norman Schroeder – <a href=http://jlmaccountingservices.com/>Jlmaccountingservices</a> Team

1051 asawood asawood | E-mail | Web | 12. září 2018 v 11:43 | Reagovat

I’m an academic writer who loves to bring smiles to people's face.

Writing is what I do for a living and I am so passionate about this. I have worked with several organizations whose mission is to help people solve writing problems.
I love traveling and have visited several places in the past few years.
I’m happy to have written several books that have contributed positively to the lives of many. My works are available in several parts of the world. And I’m currently working with companies that help people save time. Being a part of this team has open more opportunities for me to excel as a writer. I have worked with different people and met many clients as a professional.
I can handle any kind of writing and provide nothing but the best. People come to me all the time to ask if I can solve their writing problems and I accept. I find pleasure in helping them to solve their problems as a writer.

Academic Writer – Asa - <http>//jonathanwardlondon.com/]Jonathanwardlondon Corp

1052 patricewk1 patricewk1 | E-mail | Web | 12. září 2018 v 18:49 | Reagovat

Proposal attendant moved:
http://janell.blogs.telrock.org

1053 nzebarax nzebarax | E-mail | Web | 12. září 2018 v 23:05 | Reagovat

beacita capsules hard orlistat side effects fingras orlistat 60 mg <a href=http://orlistat.medinfoblog.com/buying-xenical-in-canada/>Buying xenical in canada</a> - orlistat xenical and alli, what is orlistat and how does it work,

1054 frankwn1 frankwn1 | E-mail | Web | 13. září 2018 v 3:37 | Reagovat

Shemale photos  
http://shemaledating.sexblog.pw/?private-karlee
  transexaul sex tgirl shemail sex clip sehmale movies free shemaie videos

1055 wakirosus wakirosus | E-mail | Web | 13. září 2018 v 22:22 | Reagovat

how does orlistat promote weight loss. xenical orlistat vs alli <a href=http://orlistat.medinfoblog.com/xenical-reviews-weight-lose-philippines/>Xenical reviews weight lose philippines</a> - orlistat does it give you bad back ache, nice orlistat for treatment of obesity in adults,

1056 Sergiotoick Sergiotoick | E-mail | 14. září 2018 v 5:41 | Reagovat

Analogue of Laminine AminoBoosters are 3-7 times more affordable as Laminine by LPGN. http://www.getyourboomback.com/#_l_2ox To learn how to get a product, contact me at t.+12487304178 Skype tatyana.kondratyeva2

1057 Georgevek Georgevek | E-mail | Web | 14. září 2018 v 17:29 | Reagovat

Крупнейшая в России и одна из ведущих в мире выставок «Охота и рыболовство на Руси» впервые прошла 6 февраля 1996 года в столице России - городе Москве и неизменно проводится на ВДНХ.
Два раза в год на ней собирается много официальных гостей и огромное количество посетителей из разных городов нашей необъятной страны. Ведь Россия славится своими охотниками и рыбаками! В мужской компании любителей охоты и рыболовства стали появляться женщины, что очень радует. В выставке принимает участие более 900 российских и иностранных компаний.
Наша выставка – это место, где будут созданы все условия для рекламы и продвижения ваших товаров и услуг, поиска потенциальных партнеров и заключения договоров, привлечения новых покупателей.
В рамках деловой программы выставки, обсуждаются насущные вопросы развития охоты и рыболовства в нашей стране, а так же, проводятся практические занятия, семинары, мастер-классы и презентации новинок рыболовной и охотничьей отраслей.
Организаторы выставки активно сотрудничают с общественными организациями охотников и рыболовов, и совместно проводят ряд соревнований по спортивной ловле рыбы.
На стендах участников выставки проходят интересные мероприятия: демонстрация рыболовных снастей; кинологические консультации;практические советы по регистрации маломерных судов; продажа льготных турпутевок.
Культурно-развлекательная программа выставки включает в себя тематические викторины, конкурсы и дегустацию блюд полевой кухни.
Приглашаем к участию компании и фирмы, чья деятельность связана с  тематикой охоты, рыбалки и активного отдыха. <a href=http://ppv.alipromo.com/ru/hunting.php?hash=ox3l666x7jadw8y4eelzx2p7rhpd994e>А  купить инвентарь и интесесные новинки в можете сдесь</a>

1058 Morrisciz Morrisciz | E-mail | Sobota v 3:15 | Reagovat

В знак особой благодарности Вы можете заказать Персональную Награду - Орден Человеку http://spaszhizny.ru/ который спас Вам жизнь, здоровье и будь он хирургом, терапевтом или онкологом, пожарным, летчиком и т.д. Кроме материльной оплаты он Достоен Видимого знака - Ордена, за спасение жизней.Tel. или WhatsApp +7(985)952-0864

1059 Morrisciz Morrisciz | E-mail | Sobota v 15:25 | Reagovat

Награди своего врача! http://spaszhizny.ru/ Лично Вы принимаете решение о награждении и награждаете. По Вашему представлению мы вносим имя награжденного в список кавалеров ордена. Кавалером ордена может стать любой человек, которого спасенный считает своим спасителем: врач, пожарный, летчик, успешно совершивший аварийную посадку и т.д..  Tel. или WhatsApp +7(985)952-0864

1060 Amateurjet Amateurjet | E-mail | Web | Neděle v 1:38 | Reagovat

swedische maedchen   dates <a href=http://gay-sex.blogsexgratis.com>hot adult!..</a>

1061 kimihohon kimihohon | E-mail | Web | Neděle v 1:48 | Reagovat

best foods to eat while on orlistat can i take orlistat with thyroxine <a href=http://orlistat.medinfoblog.com/orlistat-available-in-pakistan/>Orlistat available in pakistan</a> - xenical orlistat 120 mg benefits. how much did you lose with orlistat,

1062 phyllisif4 phyllisif4 | E-mail | Web | Pondělí v 19:03 | Reagovat

Pron blog situate  
erotic classic erotic seniors erotic poems erotic museum amsterdam erotic fanfiction    
http://ebony.erolove.in/?regan  ;
  erotic adventures adult tv erotic paperbacks erotic actresses erotic trailers

1063 sonowokiz sonowokiz | E-mail | Web | Středa v 16:59 | Reagovat

why am i not losing weight on orlistat. best way to take orlistat <a href=http://orlistat.medinfoblog.com/does-orlistat-cause-weight-loss/>Does orlistat cause weight loss</a> - can you take orlistat and levothyroxine. orlistat l carnitina pharmagen,

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama