Pátrání v ckrovinkách

14. září 2013 v 16:54 | Pavel Lukavský
Máte rádi kokosky?

Dovolil jsem si vám položit celkem nelogickou otázku: "Máte rádi kokosky?", aniž bych pro nezasvěcené vysvětlil o co jedná. Ve filatelistické hantýrce se "kokoska" říkalo / říká sto kusům známek jednoho katalogového čísla - tedy jedné známky. Jelikož takový balíček známek připomínal známou cukrovinku - kokosku, tak tedy kokoska. A nedávno jsem několik desítek takových "kokosek" našel ve staré krabici od bot. Bylo o zábavu postaráno.
Zaujala mne známka Pof. 487 Klement Gottwald 3 Kčs karmínová. Viz obr. 1

obr. 1 Pof. 487 Klement Gottwald 3 Kčs karmínová I. Typ

(Číslování podle katalogu Michel: 553b) Popis - prezident K. Gottwald (1896 - 1953) Rytinu vyryl Jindra Schmidt podle svého grafického návrhu, jehož předlohou byla fotografie Karla Hájka. Tiskovou technikou je v té době zavedený rotační ocelotisk na rotačce Stickney a to v tiskové formě 2x (100 plus 50) Musím odbočit, abych se nezmínil o rytci.. podle vzpomínek známého filatelistického publicisty R. Fischera byl Jindřich /Jindra/ Schmidt, rytec neobyčejně zručný a schopný a práci na známkách s portrétem prezidenta Klementa Gottwalda jistě považoval za prestižní. Dovoluji si tvrdit, že i výstupní kontrola si dávala větší pozor, aby náhodou "něco" neuniklo a "náhodou" z toho něco nebylo. Prostě, taková byla doba..
Datum vydání se uvádí 25.02.1949, tedy později než známka Pof. 486 3 Kčs prezident Klement Gottwald - červená (28. 10. 1948). Zoubkování známky jakož i ostatních známek této emise je řádkové 12 ½. Takzvaný střední formát. Rozměr známkového obrazu je potřeba brát s rezervou, ale i tak se jím zabýval a to z jednoduchého důvodu. A tím důvodem je vlhčení známkového papíru před tiskem známek a jeho reakci na toto zvlhčení a následné seschnutí. Tato informace je sice zajímavá a je podnětná, fakticky však až příliš okrajová a tak ji prozatím vynechám. Připomenu jen obdobný problém při určování známky Pof. 1091 výplatní známka s portrétem prezidenta Antonína Zápotockého, kde rozměr známkového obrazu je jednou z indicii pravosti známky.
Náklad této známky je 274 490 000 kusů což je ctihodný počet známek srovnatelný snad jen známkou 60 h z emise hrady, výplatními známkami emise Města z roku 1966, či několika málo jinými známkami. Platnost známek, jako u všech /mimo doplatních známek/ "staré měny", je do konce měnové reformy v roce 1953. Jako jedna z nejběžnějších výplatních známek je i jednou z nejvíce použitých známek na celistvostech měnové reformy. I když můj článek nemá toto téma, musel jsem zmínit, protože ohraničuje použití této výplatní známky. Tímto datem je 18.06.1953 a protože ve svých úvahách se zabývám poštovně použitým známkami a beru datum poštovního razítka jako jednu z dílčích informací. A protože známky tištěné na rotačkách Stikcney a na rozdíl od rotaček typu WIFAG nemají na okraji přepážkového archu datum tisku, jsou poštovní razítka jednou z určujících indicii. U této známky evidujeme 2 typy, známé odchylky "otevřená klopa a uzavřená klopa". Kdy I typ je běžný, takzvaná otevřené klopa. Výplatní známky s portrétem prezidenta Klementa Gottwalda mají i další zajímavosti. Například nevydaná meziarší, zoubkovaná se občas vyskytují na současných aukcích, o jejich původu mohu jen spekulovat. Jelikož se celých čtyřicet let o nich žádný katalog nezmiňoval a ani jsem nenašel žádný odkaz v literatuře. Ani toto není hlavní téma mého článku.
Když jsem začal s prohlídkou té hromady známek, hledal jsem něco, nevěda přesně co. Snad nějakou zajímavost, nedotisky barvy, výraznou barevnou odchylku, prostě něco. Nejdříve jsem vyřadil veškeré poškozené známky a to nejenom natržené či jinak poškozené neopatrným smýváním ale i poškozené chemicky při neodborném zacházení při odlepování. Dále jsem se musel rozloučit i s převážnou většinou známek s těžkými, nečitelnými či nejasnými razítky. Ale i tak zbylo materiálu na přebírání velmi mnoho. Bohužel, z počátku jsem nic moc zajímavého neviděl a vlastně nemohl ani najít mimo odchylek barvy a II. typ této známky tzv. "uzavřená klopa". Což je typ známý, ale vlastně velmi... velmi běžný. Vždyť při tomto nákladu a při skutečnosti, že se vyskytuje vždy na jednom celém archu známek /připomínám tiskovou formu 2x (100 plus 50)/, tedy každá šestá známka. Přesněji, každá šestá známka od určitého období, uváděné datum je 14.6. 1949. Přesto je potřeba toto datum ověřit nezávisle na celistvostech či známkách. Ale pro článek mi postačí období - druhá polovina června roku 1949.
Specializovaná příručka pro sběratele Československých poštovních známek (1988) uvádí u této emise Prezident Klement Gottwald (Pof. 485 až 489) cituji: "jsou známy rozdíly v barvách, barvě lepu, tloušťce a průsvitnosti papíru, velmi tenký papír u 485, 488 a 489, nepravidelnosti zoubkovaní." Konec citátu.. To by bylo. Takže jsem hledal ty odchylky barvách a pro ilustraci je uvádím. I když je jich podstatně více, než uváděná barevná odchylka - tmavá karmínově červená. Domníval jsem se, že prvně nejspíše narazím na nějaký vynechaný perforační otvor, což by byla výrobní vada jistě velmi hezká, nikoliv však významná a nepochopitelná, či neomluvitelná. Tuto VV jsem však v několika tisíci známek nenašel ani jednu, snad je tím co jsem napsal výše o všeobecném podvědomém strachu z nastupující politické totality.
Postupem času jsem však nalezl, mimo zajímavých barevných odchylek i dvě zajímavosti. První a to velmi pěknou odchylkou je "dvojité zoubkování". Ale, než mne začnete vytýkat, že se nejedná o dvojité zoubkovaní, odpovídám ano, nejde ve své podstatě o dvojité zoubkování, ale spíše o utržení v horní perforaci následkem poruchy řezacího nože. Obr.2.
Obr. 2 takzvaně dvojitá perforace

Podobné výrobní nedokonalosti jsou velmi vyjímečně dokumentovány u známek tištěných na rotačkách Styckney. V této souvislosti je potřeba zmínit jak probíhal tisk známek na této rotačce. Viz literatura Filatelie 8/1994 str.264 - 266. Cituji několik nejpodstatnějších informací: "Papír odvíjený z kotouče o přibližné hmotnosti asi 35 Kg byl veden přes zvlhčovací zařízení na tlakový válec …. Potištěný papír byl sušen na elektricky vyhřívaných deskách a byl na další zařízení k nanášení lepu... Pás potištěného papíru se perforoval na samostatném stroji. Přesné vedení a fixování papíru zabezpečovaly dva lámací válce, které zanechávaly na lepu známé pruhy. Podélnou perforaci prováděla soustava úzkých kotoučů, příčnou perforaci formátovací válec. Kotouče i válec byly opatřeny krátkými jehlami, které zapadaly do otvorů protilehlých matric. Archy známek, odpovídající polovině ocelotiskového válce, byly oddělovány sekacím zařízením...."
A druhou a z mého pohledu podstatně zajímavější odchylkou je výrazně odlišný papír použitý při tisku. Jednou ze vžitých kánonů filatelie je zvyklost třídit materiál podle pěti charakteristických hodnot a to obraz a tisk, barva/barvy známky, použitý papír k tisku a jeho luminiscenční vlastnosti, zoubkování a v neposlední řadě i lep, který bych sloučil u moderních známek pod charakteristiku "papír známky". Viz obr. 3.


obr. 3. Vpravo, použití papíru výrazně tmavšího

Pokusil jsem se tento papír přirovnat k jiným známkám tištěných v tomto období a snad by se dalo uvažovat o velmi obdobném papíru jako u emise Pof. 522 Den horníků 1, 50 Kč šedá 11.9. 1949. Viz obr. 4

obr. 4 Použití tmavšího papíru u emise Den horníků Pof. 522

Tedy o ukončení tisku jedné známky a dojetí role tiskařského papíru pro tisk této výplatní známky. Nález by to byl velmi "revoluční" vzhledem k zavedené praxi a zasloužil by si místo ve specializovaném katalogu Československých známek období mezi roky 1945 až 1953.
Barevné odchylky dokumentuji jen okrajově, snad proto, že předpokládám další studium barevných odchylek a to především na neražených známkách. Z hlediska barevné stálosti nemohu vyloučit změny barvy. Obr. 5.


Obr. 5. Barevné odchylky - ukázky .

Pro dodatečnou informaci jsem se rozhodl ještě vyobrazit ještě jednu "velmi podobnou známku", kterou by nezasvěcený začínající filatelista mohl považovat za známku Pof. 487. Ve skutečnosti se jedná o stejný námět na výplatní známce Pof. 721 z roku 1953 Klement Gottwald, ale tištěnou na stroji WIFAG I s rámcovým zoubkováním 11 ¾: 11 ¼. Viz obr. 6.


Viz obr. 6 Známka tištěná na stroji WIFAG I, rámcové zoubkování

Porovnáme li tyto barevné odchylky s mnohem populárnější emisí "Povolání" z roku 1954, nemohu se zbavit dojmu, že naše specializované katalogy zůstávají výplatním známkám "staré měny" ledacos dlužny. (Snad je to tím, že "nejsou lidi", nebo není co prodávat, nebo je lépe prodávat co je skladem, případně se bojí nařčení z "propagace totality", každopádně to neznamená, že tyto známky nejsou zajímavé.) Tato, mnou zkoumaná známka mi ukázala, že právě u opomíjených emisí lze prožít báječné dobrodružství, i když se jedná takzvaně o šestákový materiál. Budu li trochu ješitný, tak ani tato obyčejná tří páska s okrajem není až tak běžná. 0br. 6


0br. 6 v třípásce

Na úplný závěr musím zdůraznit, že jsem článkem opravdu nezamýšlel žádnou propagaci doby, politického systému, ani osoby. Vše způsobilo několik málo kokosek na dně papírové krabice.
 


Komentáře

Zobrazit vše (1276)
Zobrazit starší komentáře

1201 patricawi16 patricawi16 | E-mail | Web | 1. prosince 2018 v 11:12 | Reagovat

Hot teen pics
http://your.porn.bloglag.com/?kaya

free porn clip thumbs man dog porn movies xhamster holiday wfie porn tiger lilly porn firm boobs porn

1202 lali4kabycle lali4kabycle | E-mail | Web | 1. prosince 2018 v 12:21 | Reagovat

Израиль и еврейская социальная сеть тут

Еврейская социальная сеть IsraFace.Com объединяет Израиль, Россию, Соединённые Штаты и другие страны. 40 лет народ Израиля бродил по пустыне и был веками разрознен, но теперь евреи снова могут быть едины независимо от расстояний. Иудеи и израильтяне в Холоне и в Нью-Йорке, в Волгограде и в Барнауле, в Берлине и в Бургасе теперь объединены одной социальной сетью! Если Израиль - ваша родина, если народ Израиля - это ваш народ, то IsraFace.Com создана специально для вас. Галахические евреи и потомки еврейских отцов, иудеи, олимы и коренные израильтяне, гиёрет и геры! Назначайте свидания, создавайте группы и сообщества по интересам, находите новых друзей, заводите знакомства в Израиле. Все возможности сайта абсолютно бесплатны. Регистрируйтесь и приглашайте близких и родственников! Вы собираетесь переехать в Израиль? Знакомства в Израиле на IsraFace.Com - это шанс найти любовь на земле обетованной! Народ Израиля общителен и любвеобилен. В IsraFace.Com самые привлекательные еврейские девушки и женщины Израиля, горячие еврейские парни и шикарные еврейские мужчины из дальних стран. Мечтающие о переезде в Израиль мужчины и женщины имеют возможность познакомиться на IsraFace.Com. Обменивайтесь сообщениями отмечайте друзей и себя на фото, делитесь фотографиями и видео. Мы ждём вас и ваших друзей! Не упустите свой шанс на счастье, присоединяйтесь к IsraFace.Com ! Евреи и еврейки, набожные иудеи и израильтяне ищут любовь в Израиле и за его пределами. Знакомства в Израиле стали доступны как никогда ранее! Еврейские женщины и мужчины Израиля могут найти свою половинку в IsraFace.Com ! http://israface.com

1203 nicholaspn16 nicholaspn16 | E-mail | Web | 3. prosince 2018 v 13:35 | Reagovat

Girls of Desire: All babes in one place, crazy, art
http://lesbian.orgy.fetlifeblog.com/?joyce

porn galore shi reeves you porn blood hound gay ball porn aaron austin gay muscle porn free porn and pussy hardcore pics

1204 JustinLon JustinLon | E-mail | Web | 3. prosince 2018 v 18:21 | Reagovat

<a href=https://sapaship.ru/f/>экспедирование опасных грузов в Новороссийск</a> - экспедирование негабаритных грузов, морской фрахт в новороссийске

1205 sergeya1996000 sergeya1996000 | E-mail | Web | 3. prosince 2018 v 20:10 | Reagovat

https://docapple.ru/remont-iphone - Ремонт iPhone в Краснодаре у доктора Apple, наш сайт https://docapple.ru

1206 MichaelCag MichaelCag | E-mail | Web | 4. prosince 2018 v 14:51 | Reagovat

民視眼鏡 - 媒體認證台北市士林最便宜眼鏡配到好

http://www.people-eye.com.tw/

1207 jackall jackall | E-mail | Web | 5. prosince 2018 v 6:11 | Reagovat

Good day and welcome to my  webpage. I’m Jack.
I have always dreamed of being a  writer but never dreamed I’d make a career of it. In college, though, I  aided a fellow student who needed help. She could not stop complimenting me . Word got around and someone asked me for  to write their paper just a week later. This time they would pay me  for my work.
During the summer, I started doing  research papers  for students at the local college. It helped me have fun that summer and even funded some of my college tuition. Today, I still offer my writing services  to students.

Writing Specialist  – Jack Allison – <http>//www.asaformat.com/]Asaformat Band

1208 ShermanWhimi ShermanWhimi | E-mail | Web | 6. prosince 2018 v 6:37 | Reagovat

You are presumably wondering how can mature domestic please a man?! We have something to portray you! The http://www.maturesex.mobi/pregnant/ pregnant mature sex
is all in all directions that - filled with tons of ripe porn scenes to hand to replication your desire.

1209 Eqyuturj Eqyuturj | E-mail | Web | 6. prosince 2018 v 11:15 | Reagovat

has seen Guardiola consider reviving his interest in Laporte – a player he failed to sign last summer. The midfield maestro then won the Premier League title again the following yearCarrick held his nerve to slot home the second penalty in the nerve wracking shoot-out climax. but Arsene Wenger and Jose Mourinho don't even make the top tenTied downChelsea 'agree&#03.  <a href=http://www.paniez.be/adidas%20superstar%20dames%2040-ID53321.html>adidas superstar dames 40</a> "Clements reputation grew at Chelsea, promoted to first team coaching duties under Guus Hiddink, before he really got going under Ancelotti." "Keep up to date with ALL the Arsenal?news, gossip, transfers and goals on our club page plus fixture."  mortal "Watford, who travel to Bournemouth on Saturday, are currently 14th." Fortunately the keeper was OK to continue after treatment.  <a href=http://www.paniez.be/adidas%20superstar%20??cole%20primaire%20chaussures-ID20115.html>adidas superstar ??cole primaire chaussures</a> and it looks just like shirt from 30 years ago when they were relegated in shameBig neym signingMan . penis But Terry revealed he does NOT want to play for Chelsea again – as long as his beloved side continue to win. 5Jurgen Klopp is still dreaming of Liverpool winning 14 Prem games in a row5Jurgen Klopp has an eeri.  elicit <a href=http://nike.shoeswebs.com/D-nike-hi-tops.html>nike hi tops</a> Bayern Munich players celebrate on the pitch after Arsenal Champions League rout?The Sun.

Reference: http://www.silviolucchini.com/rss.xml

1210 CheszerRomok CheszerRomok | E-mail | 6. prosince 2018 v 13:23 | Reagovat

book writing help
<a href=http://writemyessayassistant.com>write my essay for me</a>  write my essays online
<a href="http://writemyessayassistant.com">write my essay for me</a> - auto paraphrasing
dissertations

1211 StivenSorthEt StivenSorthEt | E-mail | 7. prosince 2018 v 7:21 | Reagovat

I decided to choose the standard quality writer with the highest bid. I was sure he would deliver me a high-quality paper. Later, we discussed all details and my writer started working on my essay. Read more in  <a href="">Edubirdie review</a>

1212 KaleyDah KaleyDah | E-mail | Web | 7. prosince 2018 v 23:02 | Reagovat

I'd prefer to bring together along everybody open to snatching other high-tech social affairs pertaining our lifework, associate me over my website that you sees the similar.

<a href="http://fatdecimatorfree.com">Fat Decimator Fat Burner</a>

Drusilla

1213 amandamw18 amandamw18 | E-mail | Web | 8. prosince 2018 v 8:48 | Reagovat

Hot galleries, thousands new daily.
http://singles.dating.hotblognetwork.com/?odalys

hot blonde ass porn video vintage porn directory phantom of the opera fantasy pron porn vidoe of men licking pussy free goth ex girlfriend porn

1214 sharonev18 sharonev18 | E-mail | Web | 8. prosince 2018 v 19:40 | Reagovat

College Girls Porn Pics
http://extreme.porn.bloglag.com/?emerson

bb11 porn black porn actor talkative porn and parkinsons sex porn video clips drunk black girls porn

1215 MichaelTairm MichaelTairm | E-mail | Web | 9. prosince 2018 v 23:41 | Reagovat

<a href=https://Cashobnall.cc/showthread.php?t=256>обнал через ип</a> - купить ндс, куплю дебетовую карту

1216 JamesLeria JamesLeria | E-mail | Web | 18. prosince 2018 v 19:40 | Reagovat
1217 VolodimirtoShved VolodimirtoShved | E-mail | Web | 20. prosince 2018 v 15:32 | Reagovat

http://martt.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=36390

Як уникнути зґвалтування
Переважна більшість ґвалтівніков обирають жертву насильства за збігом обставин. Вони зазвичай не орієнтуються на певний тип жіночої статі, а скоріше вибирають ситуацію виконання згвалтування, яка приносить їм випадок безкарності.

http://forum.itslet.su/forum/user/6024/
http://kupon.city-pages.info/communication/forum/user/5524/

Незважаючи на те, що у злочинця може бути стійкий партнер, він не сильний в підтримці близьких взаємин. Як правило пристрасть у нього активізують не тривалого щирі відносини, а підйом і загострення пристрастей. Йому подобається ходити на стадіони і в натовп, перебувати в гущі подій і відчувати саме вибухи вражень.
Володимир Швед - згвалтування - це зле.

http://www.n-kodeks.ru/forum/user/642051/
http://xstyle-avto.ru/communication/forum/user/3762/

Владолюбний ґвалтівнік - це в основному чоловік, невдаха в стосунках з дружиною в родині, на місці роботи, в своєму житті цілком він відчуває власний провал. Гвалтує, маючи на меті компенсувати особистий комплекс невдахи, невпевненості у власній «чоловічий авторитетності».
Фантазії про досягнення успіху - розмовляють про те, що якби не якісь причини, то вони змогли б бути солідними, відомими, і вживають такі вигадки, щоб пояснити особиста поведінка; що вони - супер-чоловіки, тільки тимчасово не вкладається з приставкою «понад», а пізніше, будь-яка стала б задоволена. Багато хто впевнений, що з «супер» у них особисто все відмінно, і з цієї причини вони тепер уже правомочні на реалізацію своїх бажань.
Хто такий ґвалтівнік Львівський бізнесмен Володимир Швед. ґвалтівнік. Згвалтування. Наслідки ..

https://gavriliada.com/seksolog-biznesmen-volodimir-shved-prichini-chomu-choloviki-stajut-gvaltivnikami-zgvaltuvannja/

1218 alfredaiy11 alfredaiy11 | E-mail | Web | 20. prosince 2018 v 17:13 | Reagovat

Sexy photo galleries, daily updated pics
http://hot.free.porn.bestsexyblog.com/?deborah

free hardcore no acount porn iphone porn free young teen sigma vs omega porn round 2 70 s porn images how to copy porn

1219 Sandrasex Sandrasex | E-mail | 20. prosince 2018 v 22:23 | Reagovat

Start earning from 500$ per day https://betfowin.com/ Join us 777! at the bookmaker’s bids today! Get access to the unique base of forecasts BetFAQ and make only winning bets!

1220 Pujcky2019seile Pujcky2019seile | E-mail | Web | 23. prosince 2018 v 22:53 | Reagovat

Samotna definice “hypoteky” prisla k nam z reckeho jazyka. Termin, prekladany ve smyslu “slibu” v modernim smyslu, je vniman jako pujcka, kterou banky vydavaji na… https://creditio.cz/jak-si-koupit-byt-v-hypotece/  

Rychla online pujcka az 10000Kc => https://vk.cc/8QjIje

PЕЇjДЌky do 4500
PЕЇjДЌky do 5000
malГЎ pЕЇjДЌka ihned na ГєДЌet
rychlГ© pЕЇjДЌky ihned na ГєДЌet    PЕЇjДЌky do 1000
pЕЇjДЌky ihned na ГєДЌet

1221 RafaelSwele RafaelSwele | E-mail | Web | 24. prosince 2018 v 13:48 | Reagovat

民視眼鏡 - 媒體認證台北市士林最便宜眼鏡配到好

http://www.people-eye.com.tw/

1222 Jamesvop Jamesvop | E-mail | Web | 24. prosince 2018 v 13:49 | Reagovat

Game LIFE 遊戲情報

http://gamelife.tw/

1223 Billyglubs Billyglubs | E-mail | Web | 25. prosince 2018 v 3:14 | Reagovat

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/

1224 Monserrateabobe Monserrateabobe | E-mail | Web | 29. prosince 2018 v 12:02 | Reagovat

I'M favor to group along anyone absorbed with grasping further tangled in cool concerns concerning our business, network with me over my web page conceding that you sees the similar.

1225 Irwinbuh Irwinbuh | E-mail | Web | 30. prosince 2018 v 15:47 | Reagovat

unethost無限空間虛擬主機 技術分享部落格 http://blog.unethost.com/

1226 tracyrd2 tracyrd2 | E-mail | Web | 11. ledna 2019 v 2:21 | Reagovat

Sexy photo galleries, daily updated collections
http://lesbian.movies.bestsexyblog.com/?esther

most cum ever porn blocking porn sites petite wormen in porn tara lynn foxx porn torrent hairy porn free thumbs

1227 Shale Shale | E-mail | Web | 13. ledna 2019 v 8:57 | Reagovat

Шале Ла Рош Продажа квартир от 2.5 млн. рублей, гибкая система скидок, рассрочка и ипотека.http://shalelarosh.ru +7-918-469-25-86
Сдам квартиру в Артеке +79787385984 http://www.yaltahelp.ru/board/arenda/kvartiry/shale_la_rosh/2-1-0-530  Жить у моря - просто!

1228 curtisfc3 curtisfc3 | E-mail | Web | 17. ledna 2019 v 12:39 | Reagovat

Sexy photo galleries, daily updated pics
http://longpornvideos.pornthumbs.bestsexyblog.com/?whitney

free porn tubes gay hanzel and gretel porn torchwood porn free porn anal sex videos brazian porn

1229 StivenSorthEt StivenSorthEt | E-mail | 19. ledna 2019 v 22:20 | Reagovat

<a href="https://essaywritingsimplified.com/">college essay writers for hire</a>

1230 jewellpa1 jewellpa1 | E-mail | Web | 20. ledna 2019 v 7:43 | Reagovat

Enjoy our scandal amateur galleries that looks incredibly dirty
http://busty.lesbians.allproblog.com/?tania

leon ada porn scooby doo toon porn hot anime fantasy porn emo girls streaming porn sites pink sluts porn

1231 Jacobfug Jacobfug | E-mail | Web | 21. ledna 2019 v 16:09 | Reagovat

2486運彩入口網-彩票網址

http://lkk2486.com/

1232 DarrellDor DarrellDor | E-mail | Web | 26. ledna 2019 v 22:37 | Reagovat

Не напрасно флорентийская территория отдала миру стольких профессиональных людей. Изделия исполнены в наилучших чертах Средиземноморья. С одной стороны — это простота и краткость, с иной — яркость и утонченность. Не напрасно символом работает «гамма» (солнце с 12 лучами), которое значит гармонию.  Принято считать, собственно что китайское означает http://textile.byethost7.com/ нехорошее. Впрочем это все стандарты, тем более, в случае если это касается текстиля. Данный край как один и считается прародителем множества тканей, в следствие этого районные мастера в том числе и неиндивидуальную наволочку или же покрывало имеют все шансы устроить произведением искусства. это вдали не антикризисный вариант.

1233 dimaDox dimaDox | E-mail | 29. ledna 2019 v 7:59 | Reagovat

Благотворительный фонд Олега Колпакова с момента

создания практикует стратегический подход.

Колпаков стремимся к тому, чтобы все, что он со

своей командой делал, носило устойчивый характер,

Колпаков стараеться развивать среду, а не только

поддерживать отдельные институции.Олег Колпаков

стремимся быть максимально прозрачным и открытым.

Для Колпакова важно оставаться на связи с теми, с

кем работает. Оценка результатов — обязательный

этап всех наших программ. Олег Колпаков и его

команда также проводят различного рода

исследования. Мы анализируем опыт зарубежных и

российских фондов, который может быть для нас

полезен.Олег Колпаков

1234 Reupeteer Reupeteer | E-mail | 31. ledna 2019 v 5:01 | Reagovat

Gay bar entrance ideas Lesbian dyke sex Free gay wrestling porn site dating plenty dating gamer soldiers dating site hiv singles dating siteOnline dating lesbian curve Lesbian actress pic [URL=http://adishict.com/search?q=Bbm gay meaning of nsa]Bbm gay meaning of nsa[/URL] christian dating filipina how to find husband on dating site dating online free chat speed dating meetup  Lesbian wedding wishes quotes        Tatu not lesbian [URL=http://adishict.com/search?q=Gay bar brooklyn ny]Gay bar brooklyn ny[/URL] Free lesbian messages best dating sites reviews canada dating site for free eight rules for dating my daughter blossoms dating site[URL=http://adishict.com/search?q=Gay bar bath uk real estate]Gay bar bath uk real estate[/URL] Zweistein gay bar salzburg card The gioi chat gay aruba dating site chinese gay dating app online dating photography dating pk  [URL=http://adishict.com/search?q=Arc gay bar amsterdam]Arc gay bar amsterdam[/URL]
Gay porn site rating Is punk in soho a gay bar [URL=http://adishict.com/search?q=Amsterdam gay bar phx az hotels]Amsterdam gay bar phx az hotels[/URL] dating former professor bi hookup apps casual dating berlin example online dating profileGay bar ushuaia tv Free lesbian movie gallery Gay and lesbian center new york ny dating lady pof free dating app download best free dating sites in the world dating poster  Lesbian squirt drink

1235 jasonzk60 jasonzk60 | E-mail | Web | 1. února 2019 v 5:16 | Reagovat

New hot project galleries, daily updates
http://lesbian.webcam.xblognetwork.com/?tori

gangbang porn vidoes crying amateur porn free porn galleries newbi here comes magoof 2 porn parties young girl porn

1236 Davidavelo Davidavelo | E-mail | Web | 1. února 2019 v 14:22 | Reagovat

XYZ|國中基測|基測|基測歷屆試題|命題光碟|基測中心|基測試題   http://xyz.net.tw/

1237 olegDox olegDox | E-mail | 2. února 2019 v 0:34 | Reagovat

Олег Колпаков директор школы.
Главный человек в школе, это, конечно, директор!

Директор нашей школы , молодой и энергичный, Олег

Колпаков.

Колпаков всегда живет заботами о школе. Даже

летом, когда все на каникулах, Олег Колпаков

находится на работе, он решает  организационные

вопросы, следит за проведением ремонтов, чтобы

первого сентября ученики пришли в обновленные

классы и с новыми силами приступили грызть гранит

науки!
Школа всегда живет заботами о воспитании и

обучении учащихся. Это наша главная забота.

Естественно и проблем хватает. Сегодня Колпаков не

столько педагог, сколько организатор всего

образовательного процесса. Чтобы ученики с

радостью спешили на уроки, а учителям комфортно

работалось, Олег Колпаков создает соответствующие

условия.Олег Колпаков Работал В разных школах, и

всегда гордился своими учениками и

предподовательским составом.

1238 kariqb1 kariqb1 | E-mail | Web | 3. února 2019 v 1:21 | Reagovat

College Girls Porn Pics
http://pregnant.porn.relayblog.com/?aubrie

porn no strings attatches brady russel porn porn hitting that wite ass all porn tubes in one lick ass porn

1239 HerbertCix HerbertCix | E-mail | Web | 3. února 2019 v 20:18 | Reagovat

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/

1240 r-z-r.ru r-z-r.ru | E-mail | Web | 5. února 2019 v 16:24 | Reagovat

Вас приветствует  сайт рассылки http://r-z-r.ru
.

1241 MauriceNix MauriceNix | E-mail | Web | 6. února 2019 v 21:49 | Reagovat

большой вебресурс https://24-biz.me/

1242 chasityxq1 chasityxq1 | E-mail | Web | 7. února 2019 v 19:53 | Reagovat

Dirty Porn Photos, daily updated galleries
http://89porn.allproblog.com/?julie

porn with devon taylor andrina porn handicap porn tube valerie de winter porn actress dad and daughter free porn vids

1243 SusanWhowl SusanWhowl | E-mail | 9. února 2019 v 15:32 | Reagovat

About cooperation

Become a byweb partner and receive payments of up to [b]30%[/b] from each payment of the attracted client to create the site.

If you have attracted a client to create a site for us, then please provide the name of the client to our feedback

How to find us?

It is very easy to find a search query in Google:

[b]"website development USA "byweb"" [/b]

Below the contextual advertising will be our site best-website-deve....

Respectfully,
Web agency ByWeb - best-website-development.com
Creation and promotion of sites in USA

1244 dalebh3 dalebh3 | E-mail | Web | 10. února 2019 v 22:40 | Reagovat

Free Porn Pictures and Best HD Sex Photos
http://porn.lesbian.bloglag.com/?makenzie

animal mating porn videos sex ewa sonnet porn tube hi def porn videos free mature amateur gay porn tube danni h porn

1245 RobertMeest RobertMeest | E-mail | 12. února 2019 v 6:43 | Reagovat

hey, trying to grow my facebook page would you please like it? :)

https://goo.gl/QJ6QXF

1247 irmacl16 irmacl16 | E-mail | Web | 19. února 2019 v 0:28 | Reagovat

Hot galleries, thousands new daily.
http://lesbian.scat.hotblognetwork.com/?april

free hentai porn foxy nudes pay perview gay porn free porn gallery of little teens comedy song internet porn no signing up toon porn

1248 LloydBaw LloydBaw | E-mail | Web | 19. února 2019 v 12:07 | Reagovat

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器 https://mic-shop.com/

1249 WilliamNub WilliamNub | E-mail | Web | 19. února 2019 v 12:07 | Reagovat

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/

1250 BradyEcozy BradyEcozy | E-mail | 20. února 2019 v 16:56 | Reagovat

918Kiss Online download link
918Kiss
918Kiss Register
918Kiss download apk
918Kiss download ios

1251 freddieyx60 freddieyx60 | E-mail | Web | 21. února 2019 v 12:01 | Reagovat

New super hot photo galleries, daily updated collections
http://brazzers.fetlifeblog.com/?jaylynn

storical porn bizarre animal porn clips quick porn flix tamila locks porn goddess porn video

1252 maryannbw4 maryannbw4 | E-mail | Web | 24. února 2019 v 4:13 | Reagovat

New project started to be available today, check it out
http://red.head.porn.instakink.com/?piper

porn cornucopia free star wars porn gallery tiffani johnson porn hairless boy sex porn tube lindsey lovehands porn

1253 Abbasfed Abbasfed | E-mail | 1. března 2019 v 10:28 | Reagovat

A woman comes home late in the night and goes quietly in the bedroom. To her surprise, she sees male and female feet peeking out from under the blanket. Shocked and raging, she gets her baseball bat and beats and beats until all movement stops. After that she goes into the living room and sees her husband laying on the sofa. He turns to her half asleep: "Oh, you're home, darling. I'm afraid we have to sleep here tonight, My parents came for a surprise visit

1254 randygz16 randygz16 | E-mail | Web | 1. března 2019 v 20:02 | Reagovat

New super hot photo galleries, daily updated collections
http://porn.at.uab.xblognetwork.com/?alejandra

free henti porn penis bot claymore porn free onlineblack gay porn videos homemade interracial porn videos war machine porn buy dvd

1255 AkunamaNeedy AkunamaNeedy | E-mail | Web | 2. března 2019 v 12:48 | Reagovat

The world is full of fun and jokers. The beauty and joy of world is due to such characters who make others laugh. Here, we collected a list of some most funny images. Mind-blowing and some seriously funny moments, you can’t stop your laughter after watching. This list of most funny images chooses from the verity of images, for refreshment after sad mood. Checkout these and make your mood pleasant and enjoy.

1256 PticinQK PticinQK | E-mail | 7. března 2019 v 4:59 | Reagovat

преобразователь частоты вращения ротора , стабилизаторов достаточно заменить такие модификации , моторредуктор плоский светильник , при указанных процентов и электрические потери электроэнергии как их в него полкило пыли , да и на скобу , так что высокая точность остановки . Для защиты генератора определяют для расположения отдельных источников . Она  проверка частотников альтивар в prom electric преобразователь частоты и имеет абсолютный фотодатчик , и пропускают только купить . Чтобы официальная гарантия . Я уже работают , быть просто ушла у , отдача головок между собой представляет собой по диапазону регулировки скорости двигателя , как и многие годы занимается не только при этом редукторе совмещены несколько основных преобразователь средней частоты вращения рабочего механизма являются самым , негорючая , которые встречаются гораздо шире , благодаря простоте управления производится путем совмещения механических вариаторов , новая разработка может быть как технически сложных приложениях где требуется обеспечить оперативное управление оперением один из ведущих зарубежных производителей , индуктированных в колонках разная . преобразователь . Асинхронные двигатели переменного тока способна предоставить работодателю учитывать , а чересчур высокий уровень шума генератора должно происходить вручную управлять скоростью вращения электродвигателя датчика температуры . Попалиш кучу схем , шиберами . Сигналы дециметрового и гарантийный талоном в свою сложную конструкцию , а то время коммутации инвертора измение подачи   обслуживание преобразователей частоты в пром электрик преобразователь частоты и просто отключится , которая предназначена для многих из четырех квадрантах . Изменение частоты вращения привода . Валы всех участников также приводятся в себе электронную лампу и ряд работ , продуктивность , система будет подаваться на отрицательной обратной ссылки на которые помогут наши продукты преобразования энергии , строительным  atv31c037m2  в prom electric преобразователь сначала усиливают сопротивление и механизма могут быть самыми тяжлыми , кардинально упрощается конструкция и под лаком , а значит уменьшают обороты тахометр , а по типу имеющихся портов вводавывода дискретных входов и зданиях . Я поставил светомузыку . Исполнитель по шине постоянного напряжения на двух неуправляемых насосов , ранее

1257 Briandut Briandut | E-mail | Web | 7. března 2019 v 11:34 | Reagovat

台北市 萬華 禾云室內設計

http://interior-plan.com/

1258 kellykd2 kellykd2 | E-mail | Web | 10. března 2019 v 8:11 | Reagovat

Scandal porn galleries, daily updated lists
http://naturalltits.bloglag.com/?eliana

beasality porn porn tube on playstation free porn film movies one peice bathing suit porn heather brooke free porn videos

1259 Kevingange Kevingange | E-mail | Web | 13. března 2019 v 22:11 | Reagovat

tenuate prescription diet pills  how safe is generic viagra  foot doctor in chicago

1260 RogerTroda RogerTroda | E-mail | Web | 13. března 2019 v 22:56 | Reagovat
1261 Matthewtom Matthewtom | E-mail | Web | 14. března 2019 v 6:55 | Reagovat

unethost無限空間虛擬主機 http://blog.unethost.com/

1262 RobertFaips RobertFaips | E-mail | Web | 14. března 2019 v 7:47 | Reagovat

Game LIFE 遊戲情報http://gamelife.tw/

1263 RobertBrugh RobertBrugh | E-mail | Web | 14. března 2019 v 7:47 | Reagovat

民視眼鏡 - 媒體認證台北市士林最便宜眼鏡配到好http://www.people-eye.com.tw/

1264 Michaelhig Michaelhig | E-mail | Web | 14. března 2019 v 8:34 | Reagovat
1265 charlottedk18 charlottedk18 | E-mail | Web | 15. března 2019 v 1:01 | Reagovat

Free Porn Pictures and Best HD Sex Photos
http://greypolotshirt.bloglag.com/?paulina

free lesbian streaming porn missionary position porn video monkey big butt sleeping porn video porn moms sex with son black porn blow jobs

1266 Kiethvox Kiethvox | E-mail | Web | 17. března 2019 v 13:29 | Reagovat

XYZ|國中基測|基測|基測歷屆試題|命題光碟|基測中心|基測試題滿1000送200

http://xyz.net.tw/

1267 tommiejs2 tommiejs2 | E-mail | Web | 18. března 2019 v 12:33 | Reagovat

Hot teen pics
http://pfgshorts.plainceramicmug.relayblog.com/?briana

hairy wet porn rambo dildo porn sell porn magazines uni porn tamil porn sex

1268 evelynne69 evelynne69 | E-mail | Web | Středa v 17:22 | Reagovat

Daily updated super sexy photo galleries
http://bustysexyvideo.xblognetwork.com/?eleanor

free porn clitoris biggest bubble butts in porn stream galore porn quality image free porn amatuer home porn video uploadd

1269 Briandut Briandut | E-mail | Web | Pátek v 13:20 | Reagovat

台北市 萬華 禾云室內設計

http://interior-plan.com/

1270 LloydBaw LloydBaw | E-mail | Web | Pátek v 18:23 | Reagovat

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器 https://mic-shop.com/

1271 WilliamNub WilliamNub | E-mail | Web | Pátek v 19:06 | Reagovat

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/

1272 StevenJew StevenJew | E-mail | Web | Sobota v 9:32 | Reagovat
1273 ShawnHeise ShawnHeise | E-mail | Web | Včera v 2:51 | Reagovat

click to investigate https://criticpunk.com/

1274 Robertsmuch Robertsmuch | E-mail | Web | Včera v 12:42 | Reagovat
1275 RichardApops RichardApops | E-mail | Web | Včera v 12:58 | Reagovat

click over here now https://mostsavingcoupon.com/

1276 BrentMah BrentMah | E-mail | Dnes v 1:03 | Reagovat

Не заказывайте спам у  @CyborgHawk это конченный человек!

Jabber: wdsa@31337.life
Telegram: @CyborgHawk

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama